MPO spustilo ošetřovné pro OSVČ v ČR

osetrovne_osvc

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o ošetřovné určenou pro OSVČ.

Cílem této výzvy je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice. 

Alokace na výzvu byla v úvodu výzvy vyčíslena na 100 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšena.

Vhodným žadatelem je osoba samostatně výdělečně činná na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

- dítě/děti, navštěvující školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena,
- nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let závislé na pomoci jiné osoby minimálně ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách,
- osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby minimálně ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá.

Výše dotace je stanovena na 424 Kč za den. Bližší informace najdete v textu výzvy. Žádosti včetně povinných příloh je možné podávat přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to již od 1.4.2020 jedním z následujících způsobů:
- prostřednictvím datové schránky bxtaaw4 (do předmětu uvést fpmpo20),
- e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: fpmpo20@mpo.cz (předmět e-mailu: fpmpo20), 
- originál žádosti podepsaný žadatelem poštou doručí poštou.

Pro urychlení zpracování Vaší žádosti a vyplacení dotace doporučuje MPO využít elektronického zaslání (datová schránka nebo email).

Naše doporučení:
- poradit může místně příslušný Živnostenský úřad,
- doporučujeme OSVČ, které ještě nemají zřízenou datovou schránku, aby si ji založili na nejbližším Czech POINTu (zpravidla pošty, obecní úřady, Váš požadavek vyřídí obratem). 

symbol srdce