TA ČR umožní rozšíření stávajících projektů, které mohou mít souvislost s pandemií COVID-19

TA CR

Předsednictvo TA ČR rozhodlo, že příjemci realizovaných projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s pandemií COVID-19, budou moci požádat o jejich rozšíření.

TA ČR i nadále pokračuje v hodnocení a vyhlašování veřejných soutěží tak, aby vše běželo dle plánu. Konzultanti TAČR jsou k dispozici online, připravovány jsou také online semináře pro žadatele a příjemce.

Návazně na aktuální dění se TA ČR rozhodla podpořit výzkum, který přispívá k řešení společenské situace způsobené restrikcemi a dalšími souvislostmi s pandemií COVID-19.

Příjemci realizovaných projektů, které se věnují výzkumným tématům, budou moci požádat o jejich rozšíření v souvislosti s pandemií COVID-19.

Rovněž budou osloveni příjemci Programu GAMA 2, aby zvážili přednostní podporu těm dílčím projektům, které se zabývají výzkumem souvisejícím s COVID-19. V připravované výzvě programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 budou vyzvány partnerské zahraniční agentury, aby zvážily zaměření projektů na výzkum související s COVID-19.  

Také Programu ÉTA na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací připravuje 4. veřejnou soutěž, která bude zaměřena na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní. Předpokládaný termín vyhlášení soutěže je 29.4.2020. 

Sledujte https://www.tacr.cz/aktivity-na-podporu-vavai-covid-19/.

symbol srdce