Vyhlášena Výzva V COVID-19 programu podpory Inovační vouchery

API_vouchery-covid

Ve čtvrtek 16. dubna 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu V COVID-19 programu podpory INOVAČNÍ VOUCHERY. 

Výzva byla vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 50 milionů Kč. Cílem výzvy COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu. 

Výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 17. dubna 2020 do 31. prosince 2020. Nastavení výzvy a podmínek nevyžaduje realizaci výběrových řízení, nicméně k podané žádosti o podporu musí být předložena konkrétní objednávka služby, což v konečném důsledku znamená rychlé hodnocení přijatých žádostí i proces administrace plateb.

Zájemci o dotaci z této výzvy se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP PIK a je zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Agentura pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. API má regionální kanceláře ve všech krajích republiky (včetně Jihočeského kraje), kde poskytuje individuální konzultace ke konkrétním projektům a pořádá odborné tematické semináře. Agentura také provozuje zelenou linku, kam se mohou se svými dotazy obracet zájemci o dotace z celé České republiky.

 

Plný text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu MPO.

symbol srdce