Dodávka 1ks osobního elektromobilu

Veřejná zakázka malého rozsahu

Datum vyhlášení: 8. 3. 2018
Lhůta pro podání nabídek 23. 3. 2018

Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek