Mapování výzkumných kapacit Jihočeského kraje v aktivitě Mapování v rámci projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji

Veřejná zakázka malého rozsahu

Datum vyhlášení: 27.2. 2018
Lhůta pro podání nabídek 13.3. 2018

POZOR! Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 15. 3. 2018.

Zdůvodnění prodloužení lhůty

Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek