Rozvoj JVTP Etapa IIA – dodávka kancelářské a výpočetní techniky

Výzva zveřejněna dne 7. 3. 2014