Rozvoj JVTP Etapa II.A

Datum zveřejnění 13. 11. 2013

Předmětem zakázky je dodávka přístrojů a zařízení v členění na tyto části:

  1. Konfokální mikroskop
  2. FPLC
  3. Laboratorní nábytek
  4. Laboratorní přístrojová technika

Další informace na profilu zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJVTP

Smlouvy s vítěznými uchazeči:

  1. Konfokální mikroskop
  2. FPLC
  3. Laboratorní nábytek
  4. Laboratorní přístrojová technika