VZ pro výběr zhotovitele díla, resp. dodávku stavebních prací v rámci projektu "Rozvoj JVTP Etapa IIA"

Veřejná zakázka Rozvoj JVTP Etapa IIA - zhotovitel stavby

Na základě výsledku hodnocení byla jako ekonomicky nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče společnosti EDIKT a.s. s nejnižší nabídkovou cenou.

Zveřejnění výsledků VŘ na adrese: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/414526.

Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJVTP.

Smlouva s vítězným uchazečem