Přeshraniční start-up soutěž

 

Každý rok hledáme start-upy a podnikatelské nápady,

které mohou významně přispívat k rozvoji kvality života v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku!

 

 

CROSS-BORDER IDEA & START-UP CONTEST 2023
Jedná se o podnikatelské aktivity a myšlenky, které mohou pomáhat městům a obcím z obou příhraničních regionů dosahovat cílů udržitelného rozvoje OSN (www.sdgs.un.org/goals). Nabízíme tímto jedinečnou příležitost realizovat nápady na podporu udržitelného rozvoje a reagovat na aktuální společenské výzvy s podporou zemské vlády Horního Rakouska a podporou Jihočeského kraje. Slavnostní finále 2. ročníku přeshraniční soutěže start-upů a podnikatelských nápadů „Cross-Border Idea & Start-up Contest“ se uskuteční v úterý 26. září 2023 v Jihočeském kraji, za významné mediální podpory všech prezentovaných soutěžních nápadů.

   

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěž vyhlašujeme ve 2 kategoriích:

  • Kategorie START-UP | Start-upy (max. 5 let existence firmy) s inovativními produkty (výrobky / službami), které mají potenciál podporovat trvale udržitelný regionální rozvoj a přinášejí novou přidanou hodnotu pro společnost / komunitu
  • Kategorie NÁPAD | Perspektivní, nové obchodní náměty nebo projektové záměry směřující ke stejným cílům jako start-upy, zatím bez existence právního subjektu pro jejich realizaci, ale s potenciálem budoucího vzniku samostatného podnikatelského subjektu.

Soutěž je určena pro podnikatelské nápady a myšlenky z Horního Rakouska a z Jihočeského kraje. Zúčastněné projekty musí mít sídlo nebo provozovnu (případně záměr registrace sídla / provozovny v počáteční fázi zahájení podnikání) v Horním Rakousku nebo Jihočeském kraji. Hodnocena bude inovativnost projektu, jeho vliv na udržitelný rozvoj a pravděpodobnost jeho realizace.

   

OCENĚNÍ (3 ceny)
JIHOČESKÝ KRAJ € 10.000 (Kategorie START-UP)
ZEMĚ HORNÍ RAKOUSKO € 10.000 (Kategorie NÁPAD)
ČSOB € 10.000 (nejlepší přeshraniční řešení z obou kategorií)

Ceny jsou určené na pomoc vítězům při rozjezdu jejich podnikání. Každý vítěz nebo vítězný tým získá navíc mentoring / coaching od inovačních partnerů soutěže, rakouského tech2b nebo Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), se zaměřením na další rozvoj projektu na území obou regionů.

   

PŘIHLÁŠENÍ
Registraci do soutěže bylo možné provést v google formuláři nebo emailem na adrese contest@jvtp.cz. Součástí přihlášky je stručný business plán přihlášeného projektu ve formuláři Business Canvas. Přihlášky do soutěže jsme v letošním ročníku přijímali od 4. dubna 2023 do 31. května 2023 
(v anglickém jazyce).

    

SLAVNOSTNÍ FINÁLE
Vyvrcholení celého ročníku soutěže proběhlo 26.9.2023 od 17.00 hodin v Hotelu Element, Lipno nad Vltavou. Své podnikatelské projekty představí 10 finalistů z jižních Čech a Horního Rakouska. Všichni účastníci soutěže, partneři i zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni!

Přečtěte si reportáž z letošního finálového večera.

   

Potřebujete více informací nebo konzultaci vašich podnikatelských plánů? Kontaktujte nás! Jana Moravcová, 774 969 654, moravcova@jvtp.cz.

   

   

      

KE STAŽENÍ

   

PODPOROVATELÉ SOUTĚŽE

Agentura pro podporu podnikaní a investic Czechnvest • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích • Fakulta managementu Vysoká škola ekonomická v Praze • Asociace podnikavé Česko • Ideal Place s.r.o. • Moderní coworking BUDĚJOVICKÝ HUB • START IT@ČSOB • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích • Sdílená kancelář Cowo CB