Zásady zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutím svých osobních údajů dávám Jihočeskému vědeckotechnickému parku, a.s. (dále JVTP, a.s., správci poskytnutých údajů) souhlas s jejich zpracováním.

Svým souhlasem beru na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (zejména jméno, příjmení, místo podnikání, emailová adresa, popř. telefonní číslo) budou ze strany JVTP, a.s. zpracovány za účelem přímého marketingu, a to zejména zasílání obchodních sdělení, newsletteru, událostí či pozvánek týkajících se aktuálního dění v oblasti šíření inovací a transferu technologií v Jihočeském kraji, aktivitách souvisejících s rozvojem podnikání v Jihočeském kraji či s činností Jihočeského vědeckotechnického parku jako takového.

Dále beru na vědomí, že v návaznosti na příslušnou právní úpravu jsem oprávněn požádat o poskytnutí informací o zpracování mých osobních údajů, jejichž součástí jsou rovněž informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů a o způsobu jejich zpracování.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji JVTP, a.s. na dobu 5 let a jsem si vědom / vědoma, že jej mohu kdykoli bez jakékoli sankce jednostranně odvolat prostřednictvím emailové adresy uvedené níže.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich sběr, uložení na datových nosičích, třídění, užívání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky či manuálně tak, aby tyto činnosti naplnily účely definované výše.

Poskytování údajů třetím stranám:

K poskytnutým osobním údajům bude mít přístup výhradně JVTP, a.s., jeho zaměstnanci a v určitých případech též třetí osoby – zpracovatelé, kteří naším jménem zpracovávají osobní údaje (v rozsahu e-mailová adresa) při zasílání našich marketingových sdělení (poskytovatel software platformy).

Oprávnění ke zpracování:

Právním základem zpracování údajů je tento souhlas a dále skutečnost, že poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro naplňování účelů činnosti JVTP, a.s., pro které byly osobní údaje poskytnuty.

Odvolání souhlasu:

Souhlas můžete kdykoliv odvolat elektronicky (zasláním informace na adresu info@jvtp.cz), případně kliknutím na „Odhlášení“ na konci zasílaného newsletteru.

Další práva související s ochranou Vašich osobních údajů:

Svůj souhlas máte dále právo rovněž doplnit, opravit, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobních údajů, být informování o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva související s GDPR.