Naše projekty - Jihočeský Digi Hub

V realizaci:

Ukončené:

Jihočeský Digi Hub

 

Cíle projektu

Cílem projektu Jihočeského Digi Hubu je podpora procesů souvisejících s postupnou digitální transformací regionálních firema současně podpora rozvoje digitálních kompetencí ve školách, a to na všech stupních vzdělávacího systému, a  podpora navazujícího a celoživotního vzdělávání s ohledem na rozvoj digitálních dovedností.

 

 

Zakládající partner: 

 • Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

 

Přistupující partneři:

 • Jihočeská hospodářská komora

 

Smluvní partneři:

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • dataPartner s.r.o.
 • Holistic management, s.r.o.
 • HYDROSERVIS-UNION a.s.
 • Montekord Machines s.r.o.
 • ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.
 • TODOROV nástrojárna s.r.o.
 • Virtual Lab s.r.o.
 • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice
 • Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy – Sezimovo Ústí
 • Výzkumné a vývojové centrum obnovitelných zdrojů a elektromobility s.r.o.

 

 

Specifické aktivity:

 1. Vytváření sítě poskytovatelů služeb - vytvoření  funkčního kolaborativního uskupení různých regionálních subjektů, které jsou schopny poskytovat relativně komplexní služby v oblasti digitální transformace procesů, produktů a služeb.
 2. Poradenské služby v oblasti digitalizace včetně možností financování
 3. Nástroje podpory digitální transformace zejm. malých a středních podniků v regionu
 4. Komunita a vzdělávání v oblasti digitalizace (workshopy, kulaté stoly, semináře)
 5. Osvěta a marketing

 

Výchozí situace

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. ve spolupráci s Technologickým centrem Písek s.r.o. uspěli v iniciativě Evropské komise “Smart Factories in new EU Member States” a byly vybrány jako organizace vhodné pro založení tzv. digitálního inovačního hubu. Pojmem digitální hub se rozumí uskupení spolupracujících subjektů schopné poskytovat služby v oblasti postupného zavádění prvků digitalizace do všech oblastí společenského života.

V Jihočeském kraji jsou již různými subjekty uskutečňovány dílčí aktivity související s podporou zavádění digitalizace, které však nejsou vzájemně koordinované. Proto je potřebné tyto aktivity mapovat, propojovat, koordinovat a zároveň nastavit kvalitní propagaci a osvětu pro celý koncept digitálního hubu s názvem Jihočeský Digi Hub a samotné potřebnosti zavádění prvků digitalizace.

 

 

 

Digitalizace. I tady. I u vás.

 

Jste společnost, která má s digitalizací své zkušenosti a chce se o ně podělit s ostatními?

Jste schopni navrhnout optimalizaci procesů ve firmách s návazností na možnosti digitalizace?

Jste živnostník nebo malý a střední podnik v Jihočeském kraji a prvky digitalizace by usnadnili Vaši práci?

 

Pokud ano, můžete pomoci digitální připravenosti regionu!

 

Zajímá Vás více informací?
Kontaktujte nás: 
Ing. Ivan Tekel, tel.: +420 777 780 976, email: tekel@jvtp.cz.

 

Dokumenty ke stažení:

Jihočeský Digi Hub Brožura CZ

Jihočeský Digi Hub Brožura EN

 

 

logo interreg

 

Aktuální dění v oblasti digitalizace (nejen) v Jihočeském kraji:

 

12.4.2021 Pozvánka na nový stážový program 2021 pro studenty EF JU!

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.  (JVTP) v rámci projektu Jihočeský Digi Hub startuje 16.4.2021 ve spolupráci s Ekonomickou fakultou JU a firmou Microsoft, další stážový program s názvem RPA 2021 (Robotická Procesní Automatizace). Jedná se o pokračování úspěšného pilotního projektu, který byl zahájen již v minulém roce na platformě UiPath. RPA 2021 je připravený pro nové studenty z JU EF a má stejný princip výuky, jenom na jiné RPA platformě. V rámci stážového programu dostane každý účastník ucelený přehled o způsobech a možnostech automatizace procesů  pomocí RPA nebo-li Robotická Procesní Automatizace, chcete-li softwarová robotika. Tento stážový program je zaměřený na všechny studenty, kteří mají základní znalost anglického jazyka, analytické myšlení, zájem a motivaci k rozvoji inovativních řešení v oblasti robotizace, automatizace

Epidemická situace s Covidem-19 nám jasně ukázala, že je ten správný čas začít přemýšlet nad větším využitím automatizace ve firmách a úkolech každého z nás. Již dnes pracujeme většinou v on-line světě, komunikujeme běžně s automatickým chatbotem a kolikrát ani nevíme, jestli na druhé straně je člověk, nebo softwarový robot. Automatizace je skvělý způsob, jak efektivně snížit zbytečnou zátěž pracovníků a umožnit využití uvolněné kapacity k důležitějším a kreativnějším úkolům s přímým dopadem na klienty. Rychlá návratnost investice, transparentní zpracování agendy a velká škálovatelnost, jsou společně s realizací v řádech několika týdnů zásadní konkurenční výhody a nejedna firma již tyto benefity využívá. Navíc díky mediální oblibě, může RPA - automatizace pomoci zobrazit jednotlivé organizace jako moderní společnosti držící „krok“ s technologickými trendy.

A proto nepromeškejte tuto šanci a zapojte se do nového stážového programu RPA 2021. Získejte zdarma pro sebe obrovský benefit, využitelný na trhu práce. Odborníci na RPA chybí a Jihočeský Digi Hub nabízí snadnou cestu, jak se RPA odborníkem stát.

Budete-li mít zájem o další informace, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky: JVTP, a.s.: Ing. Ivan Tekel, MBA, e-mail: tekel@jvtp.cz, tel.: 777 780 976


JVTP logo       Jihočeský kraj logo          Ekonomická fakulta logo    

 

9.2.2021 Startujeme TESTBED 

V rámci iniciativy Jihočeský Digi Hub je připravovaný testbed funkční již pro 4 oblasti:

 • VR (virtuální realita)
 • AR (rozšířená virtuální realita)
 • RPA (robotická procesní automatizace)
 • kolaborativní robot

V této laboratoři je možné si vyzkoušet a „osahat “ tyto technologie a s experty z JVTP a.s. na případových studiích probrat jejich využití v podnikové praxi. Laboratoř je k dispozici v rámci programu Jihočeského Digi Hubu a bude se dále rozšiřovat o technologie AI, IoT a další. Tímto Vás zveme na ukázku: tekel@jvtp.cz; mob.tel.: 777 780 976.

           

 

14.1.2021 Program Interreg ATCZ - AI Social Design Lab 

Jihočeský Digi Hub ve spolupráci s rakouskými partnery připravuje v zájmu vytváření  soudržné přeshraniční spolupráce projekt  s názvem AI Social Design Lab. Jde o systémovou kooperaci se vzdělávacími institucemi a expertními skupinami v oblasti AI. Vznikající projekt má za cíl provést analýzu povědomí a používání AI v praxi, na níž budou navazovat další aktivity a školící moduly.

 

14.12.2020 Příprava stážových programů AI a RPA 2021

Jihočeský vědeckotechnický park připravuje nové stážové programy pro rok 2021. Jihočeský Digi Hub po úspěšném absolvování a zakončení stážového programu Robotické Procesní Automatizace (RPA) v roce 2020, chce na tento program v dalším roce navázat a připravuje pro vás nové stážové programy v oblastech Umělé inteligence a Robotické Procesní Automatizace. Ukázalo se, že na tyto rychle se rozvíjející obory nemáme v našem regionu dostatek erudovaných odborníků a naše stážové programy jsou jednou z cest, jak tento stav napravit. Stážový program AI a RPA bude určený jak pro studenty vysokých škol, tak i pro doktorandy a odborný personál z vysokých škol, MSP, veřejných institucí. Předpokládaný začátek obou stážových programů je únor 2021. Těšíme se na nové „studenty“!

 

7.12.2020 Úspěšné ukončení stážového programu RPA 2020

Jihočeský Digi Hub po úspěšném absolvování se studenty Jihočeské univerzity, ukončil stážový program Robotické Procesní Automatizace (RPA) v tomto roce. Nultý ročník stážového programu RPA pod hlavičkou Jihočeského DigiHubu, který se podařilo realizovat i za této obtížnější situace ohledně COVIDu byl ukončen. Od poloviny července jsme v rámci RPA programu v DigiHubu a ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou – Ekonomickou fakultou, vybrali 6 studentů se kterými jsme pod vedením experta z oboru automatizace/digitalizace procesů zvládli téma RPA (Robotická Procesní Automatizace) probrat od A do Z.  Studenti tak nahlédli do teorie automatizace procesů prostřednictvím softwarové robotiky a objevili možnosti jednotlivých částí automatizace - procesní analýza a identifikace příležitostí v podnicích, optimalizace procesu a návrh automatizace, vývoj automatizace prostřednictvím RPA nástroje, projektový management a ekonomika RPA projektů.  V rámci stáže byli studenti seznámeni s obecnými a teoretickými základy, naučili se naprogramovat robota a zároveň ale došlo i na praxi ve formě praktického cvičení na skutečném procesu, kde studenti veškerou teorii převedli do praxe a vyzkoušeli si tak naučené principy v praxi. Na tento úspěšný stážový program chceme navázat a v roce 2021 plánujeme pokračování stážového programu s vyšším počtem účastníků. 

                      

 

27.11.2020 "Expertní den s AI" v rámci projektu Jihočeský Digi Hub

Jihočeský Digi Hub pořádal pro zájemce o technologii umělé inteligence (AI) den s experty.  

Akce se zúčastnili školitelé z různých odvětví tohoto nově rozvíjejícího se oboru. V dopolední části proběhl úvod do tématu: co je to umělá inteligence a kde se všude již s ní můžeme setkat. V odpolední části následovaly praktické ukázky rozpoznávání hlasu, rozpoznávání emocí z textu a hlasu, rozpoznávání jednotlivých objektů, ukázka využití umělé inteligence v lékařství při hledání nádorů z CT snímku a další. Odpolední část probíhala také za účasti pracovníků Jihočeské univerzity – Zemědělské fakulty, kteří se specializují ve svých projektech na problematiku využití umělé inteligence v různých oborech zemědělství.

Expertní den s AI pomohl posílit povědomí v o této rychle se rozvíjející technologii, ukázal její směrování a otevřel nové možnosti další spolupráce mezi Jihočeský vědeckotechnickým parkem,a.s a Jihočeskou univerzitou pod hlavičkou společné iniciativy Jihočeský Digi Hub.

29.9.2020 Akce AI – UMĚLÁ INTELIGENCE V PRAXI 

Dne 29.9.2020 proběhlo v prostorách JVTP, a.s. pod záštitou Jihočeského Digi Hubu školení na téma umělé inteligence – Vše, co chcete vědět. Cílem této akce bylo ukázat možnosti využití umělé inteligence v praxi. V současné době již existuje mnoho úspěšných příkladů, které prokazují užitečnost využití umělé inteligence. Organizace, které obohacují tradiční podnikové procesy a aplikace o strojového učení a kognitivní interakce, mohou výrazně zvýšit spokojenost svých uživatelů a produktivitu ve většině oblastí a procesech.

Umělá inteligence se stává již běžnou součástí našeho každodenního života. Mnohokrát si to již už ani neuvědomujeme. Postupně s rostoucím výkonem procesorů, výpočetních výkonů  a zvětšováním datových uložišť je implementována i do malých technických zařízení, které denně používáme. O to víc se nabízí využití umělé inteligence i v podnikatelském a veřejném sektoru.

Umělá inteligence nabízí velký potenciál, ale bohužel navzdory slibným možnostem této technologie si mnoho firem a institucí neuvědomuje její plný potenciál a možnosti využití v praxi. Prostřednictvím Jihočeského Digi Hubu usilujeme o přenášení těchto technologických novinek a trendů do podnikatelské sféry a pomáháme s jejich následní implementací v jednotlivých procesech v malých a středních firmách v regionu. V nejbližší době budou následovat další školení, workshopy, kurzy a doufáme, že v našem regionu vznikne komunita odborníků a expertů na tuto problematiku.

21.8.2020 Připravujeme testovací laboratoř / TESTBED pro nové technologie AI, RPA, VR, AR

V rámci iniciativy Jihočeský Digi Hub připravujeme pro zájemce z odborné i laické veřejnosti v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku testovací laboratoř / testbed. Jsme zastánci hesla „Jednou vidět je lepší, než stokrát slyšet“. Připravovaný testbed by měl pomáhat MSP, veřejné správě a institucím se lépe orientovat v technologiích jako je umělá inteligence, robotická procesní automatizace, virtuální realita, rozšířená realita a další. V testovací laboratoři si zájemci budou moct vyzkoušet a „osahat“ tyto technologie a probrat s expertem možné využití v jejich firmách, před jejich nákupem a implementací.

23.6.2020  Akce DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 2020 – AI - umělá inteligence není strašák, dá se jednoduše implementovat do jednotlivých technologií i v běžném životě

V Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích proběhla pod záštitou Jihočeského Digi Hubu a platformy CEEInno dne 23. 6. 2020 další z regionálních akcí  „DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020, s podtitulem ZDROJE & PROCESY“ na podporu konkurence schopnosti českých firem v krizi s využitím digitálních řešení.  Tato akce, na které se představilo  mnoho zajímavých digitálních technologií, je jenom ukázkou toho, jak Jihočeský Digi Hub napomáhá vytvoření ekosystému nových digitálních technologií a zvyšuje povědomí v oblasti digitální transformace malých a středních podniků (MSP) v regionu.
Jihočeský Digi Hub posouvá hranice spolupráce při zavádění inovací v oblasti  digitalizace na novou úroveň. Hledáme průsečníky mezi potřebami MSP při zavádění prvků digitalizace do firemní praxe a tím, co nabízí eperti Jihočeského Digi Hubu, nebo zástupci firem s konkrétními zkušenostmi. Chceme na jednom místě řešit společně definovaná témata, nabízet zajímavosti ze světa vědy a techniky, propojovat MSP, které řeší stejné témata a nabízet know-how.

Podrobnější informace z akce naleznete zde.

Luboš Průcha
František Mlčák
Ivan Tekel

3.6.2020  Nový stážový program RPA pro studenty EF JU !!!

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.  (JVTP) v rámci projektu Jihočeský Digi Hub startuje ve spolupráci s Ekonomickou fakultou JU nový stážový program s názvem RPA (Robotická Procesní Automatizace). V rámci stážového programu dostane každý účastník ucelený přehled o způsobech a možnostech automatizace procesů  pomocí RPA nebo-li Robotická Procesní Automatizace, chcete-li softwarová robotika. Tento stážový program je zaměřený na všechny studenty, kteří mají základní znalost anglického jazyka, analytické myšlení, zájem a motivaci k rozvoji inovativních řešení v oblasti robotizace, automatizace. Stážový program je zakončený získáním mezinárodního certifikátu dané RPA platformy. Po získání certifikátu budou mít účastníci stážového programu možnost pracovat na reálných, finančně ohodnocených projektech pro malé a střední podniky v regionu a získat tak praxi, kterou můžou následně uplatnit při hledání zaměstnání.

Právě teď je totiž ten správný čas začít přemýšlet nad větším využitím automatizace ve firmách a úkolech každého z nás. Dnešní situace kolem nás není jednoduchá a dost možná to ovlivní i to, jak budeme pracovat v budoucnu a jak se budeme chtít ochránit před další krizí. Automatizace je skvělý způsob jak efektivně snížit zbytečnou zátěž pracovníků a umožnit využití uvolněné kapacity k důležitějším úkolům s přímým dopadem na klienty. Rychlá návratnost investice, transparentní zpracování agendy a velká škálovatelnost, jsou společně s realizací v řádech několika týdnů zásadní konkurenční výhody a nejedna firma již tyto benefity využívá. Navíc díky mediální oblibě, může automatizace pomoci zobrazit jednotlivé organizace jako moderní společnosti držící „krok“ s technologickými trendy. A proto nepromeškejte tuto šanci a zapojte se do nového stážového RPA programu. Budete-li mít zájem o další informace, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky: JVTP, a.s.: Ing. Ivan Tekel, MBA, e-mail: tekel@jvtp.cz, tel.: 777 780 976

JVTP logo
Jihočeský kraj logo
Ekonomická fakulta logo

4.3.2020 se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku, pod hlavičkou Digi Hubu uskutečnil Workshop k problematice RPA – Robotic Process Automation (Robotická Procesní Automatizace).
Systém RPA  byl představen jako jeden z nejnovějších digitálních nástrojů k zautomatizování, především rutinních procesů a akcí, které zabírají zbytečný čas a děláme je stále dokola a beze změn. Všichni účastníci workshopu dostali ucelenou obecnou informaci o RPA - co to je, proč a k čemu se využívá, historie, budoucnost. V další části workshopu bylo představena tvorba softwarových robotů, jejich programování a analýza. Zajímavé bylo také představení několika vzorových procesů z praxe  a demonstrace největších a nejrozšířenějších RPA nástrojů a jejich rámcové srovnání. V bohaté diskusi bylo diskutováno i o konkrétních možnostech využití RPA pro zúčastněné. V případě zájmu o pomoc s problematikou RPA ve vaší firmě kontaktujte prosím JVTP Digi Hub: Ing. Ivan Tekel, MBA, tel: 777 780 976.

25.2.2020 se Jihočeský Digi Hub prezentoval na 4. ročníku Veletrhu dotačních příležitostí
Veletrh zaměřený na podnikání a průmysl pořádala Agentura Czechinvest. Na stánku bylo možné konzultovat podnikatelské záměry a možnosti spolupráce v oblasti digitalizace. 

8.1.2020 Proběhlo v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku setkání k tématu VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÁ REALITA.
Jednalo se o neformální setkání partnerů a subjektů, které se v Jihočeském kraji zabývají nebo plánují zabývat virtuální a rozšířenou realitou, ať v roli jejích tvůrců, zprostředkovatelů nebo uživatelů. Účelem setkání bylo zamyšlení se nad možnostmi využití virtuální reality napříč různými obory a odvětvími, hledání příležitostí ke vzájemné spolupráci, vytváření regionálních synergií, případně diskuze nad možností tvorby ucelené nabídky regionu směrem k malým a středním podnikům v Jihočeském kraji, ale i dalším organizacím, ať už v rámci regionu nebo mimo něj. Zájem o téma virtuální a rozšířené reality potvrdil vysoký počet účastníků semináře, živá a konstruktivní diskuze všech zúčastněných a navazující individuální jednání, která se uskutečnila bezprostředně po setkání nebo jsou plánována v blízké budoucnosti. Pro více informací můžete nahlédnout do prezentací ze semináře (dostupné pod odkazem výše) nebo kontaktovat Tomáše Jakubce, T: +420 725 614 309, E: jakubec@jvtp.cz (k dispozici také plné verze prezentací - včetně použitých videoprezentací).

VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÁ REALITA

27.11.2019 pořádá Jihočeská hospodářská komora závěrečnou konferenci k projektu POHRANIČNÍ REGION 4.0. Konference přinese jedinečné výsledky srovnávací studie posuzující úroveň digitalizace firem na jihu Čech a v Dolním Bavorsku.

18.10.2019 ukončil Jihočeský vědeckotechnický park příjem žádostí o podporu v rámci 1. výzvy regionálního programu „Poradenské služby pro řízení procesů ve firmě s návazností na možnosti digitalizace“ vyhlášené pod záštitou projektu Jihočeský Digi Hub. Jedná se o pilotní ověření funkčnosti připravovaného dotačního programu na podporu digitalizace v Jihočeském kraji. Cílem programu je poskytování poradenských služeb pro MSP z Jihočeského kraje v oblasti optimalizace firemních procesů a jejich následné digitalizace. Cílem výzvy je podpořit zahájení digitální transformace malých a středních podniků v Jihočeském kraji, která připspěje k dalšímu rozvoji podnikání v reginu a ke zvýšení konkurenceschopnosti jihočeských firem.

15.10.2019 se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku uskuteční seminář DIGITÁLNÍ INOVACE: FIRMA 4.0. Seminář pořádá agentura Czechinvest ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR v rámci Roku digitálního podnikání. Představen bude rovněž návrh plaformy Jihočeského Digi Hubu - podpora digitální transformace v Jihočeském kraji.

8.10.2019 - 9.10.2019 Pořádá Technologické centrum Písek Konferenci o IoT trendech v Node5, určenou pro IoT techniky a pro všechny, které zajímá svět internetu věcí. Konference je zaměřená čistě na technickou stránku problematiky internetu věcí. Prezentována budou implementovaná řešení z oblastí Smart City, Industry 4.0, Facility management a Smart Campus. Prostor bude věnován i pokrokům R&D týmů.​

30.9.2019 Inspirujte se od firem v regionu. Staňte se součástí digitálního hubu a získejte informační podporu. Unikátní platforma spolupracujících organizací, která chce pomoci při řešení otázek s nastupujícím trendem digitalizace napříč všemi odvětvími. 

24.9.2019 se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnilo setkání k tématu Podpora digitalizace v malých a středních podnicích. Setkání bylo pořádáno platformou Jihočeský Digi Hub v rámci projektu "Kompetence pro podporu digitalizace" financovaného z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika v rámci programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Seminář byl určen jak malým a středním podnikům, tak velkým firmám, podpůrným organizacím, vzdělávacím institucím a dalším.

23.7.2019 Ve třetím prázdninovém týdnu se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku konal příměstský tábor CZECHITAS - NOVÁ GENERACE.  Děti se pod vedením zkušených lektorek organizace Czechitas účastnily několika workshopů, např. Programování Ozobotů, Programování ve Scratchi či Bezpečnost na internetu. Došlo i na seznámení s virtuální realitou a ukázky poskytování první pomocí.  

14.5.2019 přivítal Jihočeský vědeckotechnický park účastníky další regionální akce DIGITÁLNÍ REVOLUCE CZ – ČLOVĚK VERSUS TECHNOLOGIE, tentokrát na téma CLOUD A SDÍLENÉ SLUŽBY – KOUPIT NEBO PRONAJMOUT SI?


Příklady spolupráce s MSP v Jihočeském kraji v oblasti digitalizace:

V roce 2020 reagovali Jihočeský vědeckotechnický park na situaci způsobenou COVID-19 úpravou schématu Jihočeské podnikatelské vouchery. Dosavadní spolupráce s výzkumnými organizacemi byla rozšířena o spolupráci s expertními poradci, které pomohou překonat jihočeským podnikům následky koronavirové krize a pomohou čelit restriktivním opatřením v nadcházejícíh obdobích. Prvním příkladem je podpořená žádost společnosti Briklis, spol. s r.o., která ve spolupráci s Leošem Kubíčkem zavádí využití virtuální reality pro prodej, servis a marketing produktů společnosti. Plánovaný proces spočívá v převedení 3D modelu stroje společnosti Briklis do virtuální reality, kterou bude možné využít pro obchodní a servisní účely bez nutnosti osobního kontaktu, realizace těchto aktivit bude moci probíhat na dálku, nebude tedy závislá na případných omezeních kontaktu mezi osobami, omezení prezentačních příležitostí a omezení možnosti cestování.  

Společnost PROTOPRINT s.r.o. ve spolupráci se Regionálním inovačním centrem elektrotechniky Západočeské univerzity v Plzni s podporou Jihočeského podnikatelského voucheru 2020 optimalizuje tvar 3D tiskového direct-drive extruderu THUNDERHEAD. Oba partneři společně pracují na návrhu optimálního tvaru zařízení, určení rozložení teplotního pole, snížení spotřeby, návrhu dodatečných úprav po validaci modelů. V rámci spolupráce bude spuštěn také zkušební provoz, při kterém bude provedeno oživení a ověření funkčnosti, validace tepelných modelů a testování maximálních parametrů a přetížitelnosti jednotlivých komponent.

Jihočeský podnikatelský voucher 2020 obdržela také společnost KV2 Audio International spol. s r.o., která ve spolupráci s expertním poradcem Tomášem Severou provádí analýzu stávajících firemních procesů a používaných informačních systémů, způsobu, jakým jsou firemní procesy zachyceny a podporovány informačními systémy. Na základě této analýzy bude připraven ucelený návrh na úpravu, rozšíření IS či pořízení nových IS, za účelem digitalizace firemních procesů (oblast plánování a řízení výroby a oblast vztahů se zákazníky). Výsledkem služby bude digitalizace výrobního plánu a jeho elektronický přenos na výrobní pracoviště (odstranění papírové formy), automatizace sledování stavu zakázek a traceability prostřednictvím čteček čárových kódů/QR kódů. Dále bude výsledkem zavedení CRM s přesnými informacemi o jednotlivých zakázkách již od stadia přípravy cenové nabídky, a provázáním CRM s ERP (provázání výrobního plánu a informací o stavu zakázek s CRM). Součástí by měl být také návrh na posílení technické infrastruktury ICT, včetně jejího zabezpečení.

Dalším příjemcem Jihočeského podnikatelského voucheru 2020 byla česká rodinná strojírenská firma CENTES spol. s r.o., která je významným dodavatelem obráběných a lisovaných dílů pro automotive, aero, stavební, železniční a lodní průmysl, se zaměřením na malo- a středněsériovou výrobu. Podnětem pro vzájemnou spolupráci s expertním poradcem byla potřeba zvýšení efektivity výrobních procesů, která pomocí vyššího stupně automatizace umožní zvýšit výrobní kapacity, rozšířit zákaznické i produktové portfolio a zároveň ulehčit práci zaměstnancům. Spolupráce byla v této souvislosti navázána s Lukášem Grögerem ze společnosti Ravenues s.r.o., odborníkem na produktové a procesní inovace ve firmách, nové technologie, digitalizaci a navázání těchto přístupů na firemní vize a strategické dokumenty firem. V rámci vzájemné spolupráce byla provedena: 1. Vizualizace výsledků analýzy stávajících dat z výroby, 2. Návrhy prezentace dostupných dat z výroby, 3. Potenciály využití automatizace u různých výrobních buněk, 4. Doporučení, jakým způsobem zakomponovat reporting do firemních procesů, 5. Doporučení vhodných nástrojů pro řízení/kvalitu a jejich využití, 6. Odborná diskuze nad uvažovaným layoutem nové výrobní haly.

Vítězem ročníku soutěže Jihoczech 2020, soutěže podnikatelských nápadů, kterou již třetím rokem organizuje Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., pod záštitou Jihočeského kraje, se stal nápad celého týmu autorů Scoolpt s.r.o. Odborné porotě ho představil Ladislav Trpák. Jedná se o experimentální robotem tištěný dům Prvok vznikající technlogií 3D tisku z betonu. Tento projekt má ambici změnit dosavadní vývoj ve stavebnictví. Architektura inspirovaná organickým světem vzniká pod taktovkou Ladislavova bratra Michala Trpáka – sochaře a vizionáře pocházejícího z Českých Budějovic.

Druhé místo v soutěži Jihoczech 2020 obsadil Viktor Korbel, majitel společnosti HYDROSERVIS UNION a.s. Cílem jeho nápadu, kterým je technologie kombinovaného fotovoltaického panelu, je reagovat na zvyšující se ceny energií a znečištění životního prostředí. Nová technologie spojuje dva systémy – fotovoltaiku a tepelné čerpadlo, které odvádí přebytečné odpadní teplo k dalšímu využití.

V rámci programu "Poradenské služby pro řízení procesů ve firmě s návazností na možnosti digitalizace" pilotně vyhlášeného Jihočeským vědeckotechnickým parkem v září 2019 byla podpořena expertní činnost při Digitální transformaci firmy Lamiwex s.r.o. Jihočeský vědeckotechnický park zajistil společnosti Lamiwex (výrobce nábytku)
odborné poradenské služby, na jejichž základě došlo k vyhotovení procesní mapy klíčových procesů, identifikaci slabých míst, zhodnocení úrovně digitální zralosti firmy a vypracování akčního plánu změn. Na základě těchto výstupů byla zpracována žádost o dotaci pro digitální transformaci firmy do výzvy OP PIK / Technologie v celkové hodnotě způsobilých výdajů 100 mil. Kč, projekt byl řídícím orgánem programu doporučen k podpoře a je nyní v realizaci. Cílem je automatizace a digitalizace celého výrobního procestu firmy.

Díky programu "Poradenské služby pro řízení procesů ve firmě s návazností na možnosti digitalizace" byla podpořena také společnost Postavdelingen s.r.o., která využila expertní poradenské služby vyhodnocující digitální zralost firmy pro:
- zpracování podrobné analýzy stávajícího stavu firemních procesů a stupně jejich digitalizace formou procesních map (schémat) a jejich následnou validaci klíčovými pracovníky firmy,
- vydefinování klíčových procesních, informačních a technologických potenciálů pro úspory a zlepšení,
- zpracování seznamu potenciálů změn s přiřazením priorit pro řešení se zohledněním současné digitální úrovně z pohledu Industry 4.0,
- představení veškerých podkladů analytické části, diskuze nad možnými řešeními,
- vypracování Akčního plánu změn,
- vytvoření hodnotící tabulky úrovně digitální zralosti firmy.

Společnost FIEDLER AMS s.r.o. získala pro období od listopadu 2020 do dubna 2021 podporu spolupráce na vývoji komponenty ke stávajícímu systému žadatele. Ta bude umožňovat ovládání a nastavení nového typu zařízení žadatele pomocí grafického rozhraní přes dotykový displej. Uživatel se bude moci skrze displej k zařízení přihlásit a poté podle svých práv také měnit různé konfigurovatelné části nastavení jednotky. Dostupné budou také volby pro ovládání jako vynucení připojení zařízení na server nebo jeho restart. Rozhraní bude uzpůsobeno pro použití na dotykových obrazovkách a bude použitelné s různými velikostmi rozlišení a úhlopříček.

Spolupráce Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity s Ing. Vlastimilem Jirotkou, provozovatelem kamenného obchodu a eshopu s drobnými elektronickými součástkami a modelářskými potřebami, probíhala v rámci Jihočeského podnikatelského voucheru 2019. Výstupem spolupráce je návrh a realizace nového a unikátního zařízení pro automatizaci kompletace a distribuce elektronických součástek, které umožní zrychlení manipulace se součástkami, snížení chybovosti a úsporu nákladů v procesu počítání, dělení a kontroly drobných elektronických součástek podle požadavků konkrétních zákazníků (menší servisní firmy, vzdělávací a zájmové organizace). Výstupy z automatického nakládání se součástkami jsou navázány na automatické vyúčtování odpočítaného množství, skladovou evidenci a lotistiku eshopu. Navrženou automatizací dochází k výraznému zvýšení produktivity práce a snížení nároků na manipulaci s těmito součástkami, tedy ke zefektivnění a zpřesnění celého procesu, které vede ke snížení nákladů a udržení co nejnižší ceny pro koncového zákazníka. Zvoleno bylo přístrojové řešení (na rozdíl o drahého a prostorově náročného průmyslového automatu), které bylo postaveno přímo na míru potřebám příjemce voucheru, jak z ohledu prostorových, tak cenových nároků.

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity spoupracovala na přelomu roku 2019 / 2020 také se společností FIEDLER AMS s.r.o. , která se zabývá převážně prodejem telemetrických sestav (přístrojů a čidel) vlastní výroby. Výstupem spolupráce založené na znalostech je komponenta pro vyčítání historických dat z dataloggerů ve stávajícím systému žadatele. Tato komponenta slouží pro získání dlouhodobě měřených dat ze zařízení v “offline” režimu pomocí přívětivého uživatelského rozhraní. Uživatel tak může vybírat časový úsek dat, která ho zajímají, data získaná ze zařízení prohlížet v různých formátech a poté je i stáhnout ve formátech vhodných pro zpracování takovýchto údajů (Office Excel, LibreOffice Calc aj.). Komponenta rovněž umožňuje již stažená data opět načíst ze zálohy a zobrazit uživateli ve zmíněných formátech bez přítomnosti vlastní jednotky.

Malá regionální firma Hydroservis Union, s.r.o. zabývající se vývojem a výrobou malých vodních elektráren potřebovala vytvořit ovládací rozhraní pro jejich zařízení na optimalizaci otáček turbín u malých vodních elektráren, ale nedisponovala vlastními kapacitami. JVTP, a.s. podpořil tuto firmu voucherem a zajištěním expertů z Technické univerzity v Liberci. Zásadním nedostatkem produktu, který se díky naší podpoře podařilo odstranit, byla absence jednoduchého uživatelského rozhraní pro ovládání měniče otáček.

Společnost SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o., je tradičním a jediným výrobcem betonových sloupů z předpjatého betonu v České republice. Vedlejším produktem při výrobě betonových sloupů je množství kalu tvořeného směsí cementu, vody, přísad a jemných kamenných filerů, jež je nutné na náklady firmy likvidovat. Každoročně je provozem generováno velké množství těchto kalů, které jsou průběžně odváženy na skládku. Jihočeským podnikatelským voucherem jsme podpořili spolupráci tohoto podniku s odborníky (Experimentální centrum ČVUT) za účelem zpracování a uplatnění odpadních betonových kalů. Byly otestovány různé postupy zpracování odpadních kalů vznikajících při výrobě, z nichž ty nejvhodnější se společnost rozhodla aplikovat do své výroby. Výsledky projektu přesvědčily vedení společnosti pro realizaci investice do úpravy technologie výroby a výrobního programu. Vyřešením otázky dalšího zpracování a uplatnění odpadních kalů společnost dosáhne významných úspor a sníží svůj dopad na životní prostředí.

Firma ProNanoTech s.r.o. se zabývá vývojem nanovláken specificky určených pro aplikaci v kosmetice. Projekt, který jsme podpořili voucherem na spolupráci s experty z ČVUT, měl zjistit, zda lze nanovlákna použít v nehtových lacích jako nosič pro další aktivní látky, které by byly schopné nehet léčit nebo vyživovat. Testovala se nanovlákna připravená z různých látek, upravená různými postupy, kde se zkoumal jejich vliv na pevnost a kvalitu nehtových laků. Výsledkem projektu je nově vytvořená metoda použitelná pro výrobu nehtových laků nové generace, které mohou být obohacené o různé léčivé a výživové látky.

Přihlaste se k odběru aktuálních informací v oblasti digitalizace v Jihočeském kraji: