Naše projekty - Jihočeský Digi Hub

V realizaci:

Ukončené:

Jihočeský Digi Hub

 

Cíle projektu

Cílem projektu Jihočeského Digi Hubu je podpora procesů souvisejících s postupnou digitální transformací regionálních firema současně podpora rozvoje digitálních kompetencí ve školách, a to na všech stupních vzdělávacího systému, a  podpora navazujícího a celoživotního vzdělávání s ohledem na rozvoj digitálních dovedností.

 

 

Zakládající partner: 

 • Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

 

Přistupující partneři:

 • Jihočeská hospodářská komora

 

Smluvní partneři:

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • dataPartner s.r.o.
 • Holistic management, s.r.o.
 • HYDROSERVIS-UNION a.s.
 • MICROSOFT s.r.o.
 • Montekord Machines s.r.o.
 • ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.
 • TODOROV nástrojárna s.r.o.
 • Virtual Lab s.r.o.
 • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice
 • Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy – Sezimovo Ústí
 • Výzkumné a vývojové centrum obnovitelných zdrojů a elektromobility s.r.o.

 

 

Specifické aktivity:

 1. Vytváření sítě poskytovatelů služeb - vytvoření  funkčního kolaborativního uskupení různých regionálních subjektů, které jsou schopny poskytovat relativně komplexní služby v oblasti digitální transformace procesů, produktů a služeb.
 2. Poradenské služby v oblasti digitalizace včetně možností financování
 3. Nástroje podpory digitální transformace zejm. malých a středních podniků v regionu
 4. Komunita a vzdělávání v oblasti digitalizace (workshopy, kulaté stoly, semináře)
 5. Osvěta a marketing

 

Výchozí situace

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. ve spolupráci s Technologickým centrem Písek s.r.o. uspěli v iniciativě Evropské komise “Smart Factories in new EU Member States” a byly vybrány jako organizace vhodné pro založení tzv. digitálního inovačního hubu. Pojmem digitální hub se rozumí uskupení spolupracujících subjektů schopné poskytovat služby v oblasti postupného zavádění prvků digitalizace do všech oblastí společenského života.

V Jihočeském kraji jsou již různými subjekty uskutečňovány dílčí aktivity související s podporou zavádění digitalizace, které však nejsou vzájemně koordinované. Proto je potřebné tyto aktivity mapovat, propojovat, koordinovat a zároveň nastavit kvalitní propagaci a osvětu pro celý koncept digitálního hubu s názvem Jihočeský Digi Hub a samotné potřebnosti zavádění prvků digitalizace.

 

 

 

Digitalizace. I tady. I u vás.

 

Jste společnost, která má s digitalizací své zkušenosti a chce se o ně podělit s ostatními?

Jste schopni navrhnout optimalizaci procesů ve firmách s návazností na možnosti digitalizace?

Jste živnostník nebo malý a střední podnik v Jihočeském kraji a prvky digitalizace by usnadnili Vaši práci?

 

Pokud ano, můžete pomoci digitální připravenosti regionu!

 

Zajímá Vás více informací?
Kontaktujte nás: 
Ing. Ivan Tekel, tel.: +420 777 780 976, email: tekel@jvtp.cz.

 

Dokumenty ke stažení:

Jihočeský Digi Hub Brožura CZ

Jihočeský Digi Hub Brožura EN

 

 

logo interreg

 

Aktuální dění v oblasti digitalizace (nejen) v Jihočeském kraji:

22.11.2021 Ukázka virtuální reality, umělé inteligence a kolaborativního robota v Testbedu JVTP 

V rámci aktivit Jihočeského Digi Hubu a Jihočeské Hospodářské komory se v prostorách JVTP uskutečnil dne 22.11.2021 workshop na téma "Informatické obory". V rámci workshopu účastníci navštívili Testbed, ve kterém jsme jim představili možnosti a využití jednotlivých technologií AI – umělé inteligence, VR – virtuální reality a dále měli možnost vidět i práci kolaborativního robota, který na základě využití jednoduché neuronové sítě a umělé inteligence, rozpoznává výrobky, které následně třídí podle jejich kvality. V rámci návštěvy Testbedu se účastníci dozvěděli o aktivitách Jihočeského Digi Hubu a o zajímavých vzdělávacích přeshraničních programech AI Social Design Thinking Lab a VReduNet, na kterých se JVTP aktivně podílí.    

    

 

27.7.2021 Návštěva italské globální společnosti COMAU 

Ve dnech 26. a 27.7.2021 proběhla návštěva italské firmy COMAU v rámci pokračování spolupráce malých a středních podniků z jihočeského regionu. Vedení společnosti COMAU představilo výrobní program a komplexní výukový a vzdělávácí program v oblasti robotiky a programování. Zástupci regionálních jihočeských firem si mohli na vlastní kůži vyzkoušet funkci exoskeletonu a využití kolaborativních robotů.

Jihočeský Digi Hub je součástí evropských digitálních inovačních center (eDIH) a umožňuje podnikům získávat nejnovejší informace o nových technologiích trendech a tyto trendy přináší do našeho regionu. Tato návštěva tak byla jedním z příkladů možností Jihočeského vědeckotechnického parku, který propojuje malé a střední podníky a vytváří síť regionální a přeshraniční spolupráce firem. 

      

 

 

16.6.2021 Jihočeský Digi Hub a společnost FESTO přípravuje podporu podnikání MSP v regionu 

Jihočeský Digi Hub navázal spolupráci s firmou Festo, která  je předním celosvětovým dodavatelem automatizační techniky a také společnost, která se výrazně angažuje v oblasti poskytování průmyslových školení a vzdělávacích programů. Našim společným cílem bude podpora malých a středních firem v Jihočeském kraji, zvýšit jejich produktivitu a konkurenceschopnost, zaváděním inovativních produktů a novinek od této firmy. Jihočeský Digi Hub společně s firmou Festo připravuje i sérii vzdělávacích programů jak pro podniky, tak i pro střední a vysoké školy, se zaměřením na ukázky mechatroniky a bioniky. Bionické výukové stavebnice a ukázka bionických modelů od Festa, jsou názornou ukázkou propojení přírody a nejmodernější techniky.

Automatizační technologie provádí každodenní úkoly v továrnách, jako je uchopení, přesun a polohování zboží, jakož i řízení procesů. Příroda plní všechny tyto úkoly instinktivně, snadno a efektivně. Co by mohlo být logičtější než zkoumat tyto přírodní jevy a poučit se z nich?

Máme se na co těšit. Společné akce začínají 16-17.9.2021. O programu budeme informovat.

             

 

15.6.2021 COMAU - italská globální společnost by ráda i jih Čech 

Dne 10. 6. 2021 oslovila Jihočeský Digi hub italská společnost COMAU, která je předním světovým leaderem v oblasti průmyslové automatizace. Konzultantka pro rozvoj podnikání v regionech, paní Roberta Ghivarello, při on-line setkání představila COMAU jako společnost, která kombinuje inovativní technická řešení se snadno použitelnou a otevřenou automatizací. Comau vyvíjí systémy, produkty a služby podporující průmysl 4.0 a její plné portfolio zahrnuje např. řešení spojování, montáže a obrábění pro tradiční a elektrická vozidla, robotizované výrobní systémy, kompletní rodinu robotů (včetně kolaborativní a nositelné robotiky), autonomní logistiku a další. Její řešení podporují výrobu vozidel, těžký průmysl, železnici, obnovitelnou energii a širokou škálu obecných průmyslových odvětví. Comau prozatím nepůsobí na trhu ČR, ale velmi ráda by navázala spolupráci s jakýmkoliv subjektem majícím o průmyslovou automatizaci zájem. Bližší informace a kontakt rádi poskytneme v JVTP, a.s.

 

        

11.6.2021 Stážový program v oblasti AI - Umělá inteligence ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity odstartován

V pátek 11.6.2021 proběhlo v prostorách JVTP, a.s., zahájení stážového programu umělé inteligence AI. Za účasti zaměstnanců Jihočeského vědecko technického parku a doktorandů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, v rámci úvodního workshopu s názvem projektový den AI discovery si účastníci mohli pomocí investiční hry vyzkoušet základní principy uměle inteligence. Všichni zúčastnění se naučili využívat jednoduchou neuronovou síť na rozpoznávání obrazu v dalším cvičení se naučili udělat svého chatbota. Na jednoduchých ukázkách se mohli naučit využívání analýzy textu - zjištění emočního stavu, úrovně vulgarity, psaní textů pomocí AI. V jednotlivých týmech účastníci tvořili vlastní projekty za pomoci již dostupných nástrojů pro tvorbu umělé inteligence a na konci workshopu svůj projekt odprezentovali. Touto formou všichni zúčastnění postupně vnikají do tajů a problematiky umělé inteligence, a postupně, krok za krokem získají všechny potřebné vědomosti, které využijí ve své další profesní činnosti.

 

       

 

JVTP logo      

 

8.6.2021 Jihočeský Digi Hub představil technologii 3DScanu na konání Komise města pro architekturu a územní rozvoj

Dne 8.6.2021 proběhlo v rámci aktivit Jihočeského Digi Hubu představení možností využítí technologie 3Dscanu ve stavebnictví a architektuř, ve spolupráci s českobudějovickou firmou TIGMONT. Technologie byla představena členům komise, kteří projevili zájem o její využití a možné zařazení této inovativní technologie ve svých profesních činnostech. 

 

                      

 

4.6.2021 Stážový program v oblasti AI - Umělá inteligence ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity 

V rámci aktivit projektu Jihočeský Digi Hubu připravujeme ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity pilotní stážový program v oblasti AI. Stážový program bude mimo jiné zaměřen na ukázky využití zpracování obrazu, textu, strojového učení a rozdělení neuronových sítí.  Zahájení programu se uskuteční dne 11.6.2021 v prostorách přednáškového sálu Jihočeského vědeckotechnického parku.

 

JVTP logo         
 
 

12.5.2021 Pilotní projektový den v Základní škole Dub

Jihočeský vědeckotechnický park v rámci aktivit Jihočeského Digi Hubu a spolupracující firma RPishop seznámily jihočeské děti se základy robotiky. Projektový den v Základní škole Dub na Prachaticku přivítali žáci s velkým nadšením.

Jednalo se o pilotní akci v rámci připravovaného vzdělávacího cyklu pro školy v oblasti robotiky. Děti si měly možnost nové robotické kamarády vyzkoušet a učení robota pokynům je natolik nadchlo, že ztratily pojem o čase a nechtělo se jim ze školy domů. Výstupy z tohoto pilotního projektového dne poslouží při přípravě nové vzdělávací metodiky tak, aby se se základy robotiky mohly seznámit i další jihočeské děti.

 

      

 

 

11.5.2021 Stážový program RPA 2021 pro studenty EF ve spolupráci s Microsoftem úspěšně pokračuje 

Jihočeský Digi Hub pořádá v pořadí již druhý stážový program RPA - Robotické Procesní Automatizace, pro studenty Jihočeské univerzity. Tento rok je to ve spolupráci s firmou Microsoft  na platformě Power Automate. Momentálně jsme již za první polovinou a zajímá nás, co na to naši studenti?

"Na kurzu RPA mě překvapilo, že vytvořit robota pro automatizaci procesů ve virtuálním světě dokáže i člověk bez čistého zaměření na obor IT. Osobně jsem rád, že jsem se do kurzu přihlásil, protože ke znalostem procesního řízení získaných studiem na VŠ mi kurz poskytne dovednosti, které lze při procesním řízení přímo aplikovat. Kurz mi navíc může nabídnout vyšší konkurenceschopnost na trhu práce, protože význam automatizace virtuálních procesů se bude zvyšovat". (PZ)

"Myslím, že kurz je super, je vidět, že lektor ví, o čem mluví a umí znalosti předat dál. Jeho tempo je hodně dobré, všechno důkladně ukáže a vysvětlí, což myslím je v takových věcech hodně důležité. Jen škoda, že jsme se ze začátku příliš zaměřili pouze na flows s počasím. Ale obecně vzato je tohle pro mě osobně věc, díky které mohu myslet trochu takříkajíc "outside the box" a jsem maximálně spokojený". (LK)

"Co se samotného kurzu týče, myslím, že RPA robotizace bude velkým přínosem nejen pro mé potřeby, ale dosti možná i pro potřeby budoucího zaměstnání, především z důvodu např. velké úspory času. A jak již bylo několikrát zmíněno, je zde velký potenciál do budoucna. Myslím, že toto téma by zaujalo spoustu lidí, kdyby měli tu možnost. Co se vedení kurzu týče, myslím, že tempo je v pořádku, jelikož ne všichni se v IT světě orientují, i když jde jen o lehký dotek IT světa.  Každopádně se těším na to, co se dozvím dále". (FM)

 

JVTP logo       Jihočeský kraj logo          Ekonomická fakulta logo    

 

5.5.2021 Jihočeský Digi Hub podporuje zavádění nejnovějších technologií v regionu 

Dne 5.5.2021 proběhlo v rámci aktivit Jihočeského Digi Hubu pilotní testování technologie 3DScanování velkých objektů ve spolupráci s českobudějovickou firmou TIGMONT, která jako první z firem v našem regionu tuto technologii pořídila a v rámci spolupráce s Jihočeským Digi Hubem tuto technologii nabízí k využití firmám v jihočeském regionu. Tato technologie je použitelná pro různá odvětví z oblastí strojírenství, architektury, kulturních a historických objektů.

       

 

4.5.2021 Návštěva náměstka hejtmana Jihočeského kraje pro školství v testbedu Jihočeského Digi Hubu

Dne 4.5.2021 v rámci návštěvy JVTP navštívíl náměstek školství Jihočeského kraje Pavel Klíma společně s místopředsedou představenstva JVTP Kryštofem Kothbauerem testovací laboratoř TESTBED, kde mu byla představena nová forma vzdělavání pomocí virtuální reality a ukázka využití umělé inteligence ve spojení s kolaborativním robotem. Zároveň mu byl představen projekt Jihočeského Digi Hubu v oblasti vzdělávání v IT technologiích. 

 

30.4.2021 Pilotní vzdělávací akce v ZŠ Dub zaměřená na seznámení se základy robotiky 

V rámci aktivit Jihočeského Digi Hubu a spolupracující firmy RPishop se připravuje projektový den v Základní škole Dub, zaměřený na polytechnické vzdělávání pomocí interaktivních robotických hraček s možností vlastního programování. K tomuto účelu vytvořené nové vzdělávací metodiky zasvětí žáky do základů elektroniky a programování. Žáci se prostřednictvím stavebnicových robotických sad seznamí zábavnou formou s funkčností a technickými principy základů robotiky. 

   

23.4.2021 Jihočeský Digi Hub připravuje ekosystém vzdělávání v oblasti výuky robotiky a programování 

Jihočeský Digi Hub ve spolupráci s regionálním dovozcem a prodejcem polytechnických, vzdělávacích stavebnic, firmou RPishop, s.r.o. připravuje ucelený program pro výuku technických – digitálních dovedností pro všechny výukové stupně, počínaje mateřskou školkou. Program je připravovaný jak pro vzdělávání pedagogických pracovníků, tak i pro studenty. Výhodou uceleného vzdělávacího programu je návaznost jednotlivých výukových modulů na všech stupních  MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ.        

 

12.4.2021 Pozvánka na nový stážový program 2021 pro studenty EF JU!

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.  (JVTP) v rámci projektu Jihočeský Digi Hub startuje 16.4.2021 ve spolupráci s Ekonomickou fakultou JU a firmou Microsoft, další stážový program s názvem RPA 2021 (Robotická Procesní Automatizace). Jedná se o pokračování úspěšného pilotního projektu, který byl zahájen již v minulém roce na platformě UiPath. RPA 2021 je připravený pro nové studenty z JU EF a má stejný princip výuky, jenom na jiné RPA platformě. V rámci stážového programu dostane každý účastník ucelený přehled o způsobech a možnostech automatizace procesů  pomocí RPA nebo-li Robotická Procesní Automatizace, chcete-li softwarová robotika. Tento stážový program je zaměřený na všechny studenty, kteří mají základní znalost anglického jazyka, analytické myšlení, zájem a motivaci k rozvoji inovativních řešení v oblasti robotizace, automatizace

Epidemická situace s Covidem-19 nám jasně ukázala, že je ten správný čas začít přemýšlet nad větším využitím automatizace ve firmách a úkolech každého z nás. Již dnes pracujeme většinou v on-line světě, komunikujeme běžně s automatickým chatbotem a kolikrát ani nevíme, jestli na druhé straně je člověk, nebo softwarový robot. Automatizace je skvělý způsob, jak efektivně snížit zbytečnou zátěž pracovníků a umožnit využití uvolněné kapacity k důležitějším a kreativnějším úkolům s přímým dopadem na klienty. Rychlá návratnost investice, transparentní zpracování agendy a velká škálovatelnost, jsou společně s realizací v řádech několika týdnů zásadní konkurenční výhody a nejedna firma již tyto benefity využívá. Navíc díky mediální oblibě, může RPA - automatizace pomoci zobrazit jednotlivé organizace jako moderní společnosti držící „krok“ s technologickými trendy.

A proto nepromeškejte tuto šanci a zapojte se do nového stážového programu RPA 2021. Získejte zdarma pro sebe obrovský benefit, využitelný na trhu práce. Odborníci na RPA chybí a Jihočeský Digi Hub nabízí snadnou cestu, jak se RPA odborníkem stát.

Budete-li mít zájem o další informace, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky: JVTP, a.s.: Ing. Ivan Tekel, MBA, e-mail: tekel@jvtp.cz, tel.: 777 780 976


JVTP logo       Jihočeský kraj logo          Ekonomická fakulta logo    

 

9.2.2021 Startujeme TESTBED 

V rámci iniciativy Jihočeský Digi Hub je připravovaný testbed funkční již pro 4 oblasti:

 • VR (virtuální realita)
 • AR (rozšířená virtuální realita)
 • RPA (robotická procesní automatizace)
 • kolaborativní robot

V této laboratoři je možné si vyzkoušet a „osahat “ tyto technologie a s experty z JVTP a.s. na případových studiích probrat jejich využití v podnikové praxi. Laboratoř je k dispozici v rámci programu Jihočeského Digi Hubu a bude se dále rozšiřovat o technologie AI, IoT a další. Tímto Vás zveme na ukázku: tekel@jvtp.cz; mob.tel.: 777 780 976.

           

 

14.1.2021 Program Interreg ATCZ - AI Social Design Lab 

Jihočeský Digi Hub ve spolupráci s rakouskými partnery připravuje v zájmu vytváření  soudržné přeshraniční spolupráce projekt  s názvem AI Social Design Lab. Jde o systémovou kooperaci se vzdělávacími institucemi a expertními skupinami v oblasti AI. Vznikající projekt má za cíl provést analýzu povědomí a používání AI v praxi, na níž budou navazovat další aktivity a školící moduly.

 

14.12.2020 Příprava stážových programů AI a RPA 2021

Jihočeský vědeckotechnický park připravuje nové stážové programy pro rok 2021. Jihočeský Digi Hub po úspěšném absolvování a zakončení stážového programu Robotické Procesní Automatizace (RPA) v roce 2020, chce na tento program v dalším roce navázat a připravuje pro vás nové stážové programy v oblastech Umělé inteligence a Robotické Procesní Automatizace. Ukázalo se, že na tyto rychle se rozvíjející obory nemáme v našem regionu dostatek erudovaných odborníků a naše stážové programy jsou jednou z cest, jak tento stav napravit. Stážový program AI a RPA bude určený jak pro studenty vysokých škol, tak i pro doktorandy a odborný personál z vysokých škol, MSP, veřejných institucí. Předpokládaný začátek obou stážových programů je únor 2021. Těšíme se na nové „studenty“!

 

7.12.2020 Úspěšné ukončení stážového programu RPA 2020

Jihočeský Digi Hub po úspěšném absolvování se studenty Jihočeské univerzity, ukončil stážový program Robotické Procesní Automatizace (RPA) v tomto roce. Nultý ročník stážového programu RPA pod hlavičkou Jihočeského DigiHubu, který se podařilo realizovat i za této obtížnější situace ohledně COVIDu byl ukončen. Od poloviny července jsme v rámci RPA programu v DigiHubu a ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou – Ekonomickou fakultou, vybrali 6 studentů se kterými jsme pod vedením experta z oboru automatizace/digitalizace procesů zvládli téma RPA (Robotická Procesní Automatizace) probrat od A do Z.  Studenti tak nahlédli do teorie automatizace procesů prostřednictvím softwarové robotiky a objevili možnosti jednotlivých částí automatizace - procesní analýza a identifikace příležitostí v podnicích, optimalizace procesu a návrh automatizace, vývoj automatizace prostřednictvím RPA nástroje, projektový management a ekonomika RPA projektů.  V rámci stáže byli studenti seznámeni s obecnými a teoretickými základy, naučili se naprogramovat robota a zároveň ale došlo i na praxi ve formě praktického cvičení na skutečném procesu, kde studenti veškerou teorii převedli do praxe a vyzkoušeli si tak naučené principy v praxi. Na tento úspěšný stážový program chceme navázat a v roce 2021 plánujeme pokračování stážového programu s vyšším počtem účastníků. 

                      

 

27.11.2020 "Expertní den s AI" v rámci projektu Jihočeský Digi Hub

Jihočeský Digi Hub pořádal pro zájemce o technologii umělé inteligence (AI) den s experty.  

Akce se zúčastnili školitelé z různých odvětví tohoto nově rozvíjejícího se oboru. V dopolední části proběhl úvod do tématu: co je to umělá inteligence a kde se všude již s ní můžeme setkat. V odpolední části následovaly praktické ukázky rozpoznávání hlasu, rozpoznávání emocí z textu a hlasu, rozpoznávání jednotlivých objektů, ukázka využití umělé inteligence v lékařství při hledání nádorů z CT snímku a další. Odpolední část probíhala také za účasti pracovníků Jihočeské univerzity – Zemědělské fakulty, kteří se specializují ve svých projektech na problematiku využití umělé inteligence v různých oborech zemědělství.

Expertní den s AI pomohl posílit povědomí v o této rychle se rozvíjející technologii, ukázal její směrování a otevřel nové možnosti další spolupráce mezi Jihočeský vědeckotechnickým parkem,a.s a Jihočeskou univerzitou pod hlavičkou společné iniciativy Jihočeský Digi Hub.

29.9.2020 Akce AI – UMĚLÁ INTELIGENCE V PRAXI 

Dne 29.9.2020 proběhlo v prostorách JVTP, a.s. pod záštitou Jihočeského Digi Hubu školení na téma umělé inteligence – Vše, co chcete vědět. Cílem této akce bylo ukázat možnosti využití umělé inteligence v praxi. V současné době již existuje mnoho úspěšných příkladů, které prokazují užitečnost využití umělé inteligence. Organizace, které obohacují tradiční podnikové procesy a aplikace o strojového učení a kognitivní interakce, mohou výrazně zvýšit spokojenost svých uživatelů a produktivitu ve většině oblastí a procesech.

Umělá inteligence se stává již běžnou součástí našeho každodenního života. Mnohokrát si to již už ani neuvědomujeme. Postupně s rostoucím výkonem procesorů, výpočetních výkonů  a zvětšováním datových uložišť je implementována i do malých technických zařízení, které denně používáme. O to víc se nabízí využití umělé inteligence i v podnikatelském a veřejném sektoru.

Umělá inteligence nabízí velký potenciál, ale bohužel navzdory slibným možnostem této technologie si mnoho firem a institucí neuvědomuje její plný potenciál a možnosti využití v praxi. Prostřednictvím Jihočeského Digi Hubu usilujeme o přenášení těchto technologických novinek a trendů do podnikatelské sféry a pomáháme s jejich následní implementací v jednotlivých procesech v malých a středních firmách v regionu. V nejbližší době budou následovat další školení, workshopy, kurzy a doufáme, že v našem regionu vznikne komunita odborníků a expertů na tuto problematiku.

21.8.2020 Připravujeme testovací laboratoř / TESTBED pro nové technologie AI, RPA, VR, AR

V rámci iniciativy Jihočeský Digi Hub připravujeme pro zájemce z odborné i laické veřejnosti v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku testovací laboratoř / testbed. Jsme zastánci hesla „Jednou vidět je lepší, než stokrát slyšet“. Připravovaný testbed by měl pomáhat MSP, veřejné správě a institucím se lépe orientovat v technologiích jako je umělá inteligence, robotická procesní automatizace, virtuální realita, rozšířená realita a další. V testovací laboratoři si zájemci budou moct vyzkoušet a „osahat“ tyto technologie a probrat s expertem možné využití v jejich firmách, před jejich nákupem a implementací.

23.6.2020  Akce DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 2020 – AI - umělá inteligence není strašák, dá se jednoduše implementovat do jednotlivých technologií i v běžném životě

V Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích proběhla pod záštitou Jihočeského Digi Hubu a platformy CEEInno dne 23. 6. 2020 další z regionálních akcí  „DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020, s podtitulem ZDROJE & PROCESY“ na podporu konkurence schopnosti českých firem v krizi s využitím digitálních řešení.  Tato akce, na které se představilo  mnoho zajímavých digitálních technologií, je jenom ukázkou toho, jak Jihočeský Digi Hub napomáhá vytvoření ekosystému nových digitálních technologií a zvyšuje povědomí v oblasti digitální transformace malých a středních podniků (MSP) v regionu.
Jihočeský Digi Hub posouvá hranice spolupráce při zavádění inovací v oblasti  digitalizace na novou úroveň. Hledáme průsečníky mezi potřebami MSP při zavádění prvků digitalizace do firemní praxe a tím, co nabízí eperti Jihočeského Digi Hubu, nebo zástupci firem s konkrétními zkušenostmi. Chceme na jednom místě řešit společně definovaná témata, nabízet zajímavosti ze světa vědy a techniky, propojovat MSP, které řeší stejné témata a nabízet know-how.

Podrobnější informace z akce naleznete zde.

Luboš Průcha
František Mlčák
Ivan Tekel

3.6.2020  Nový stážový program RPA pro studenty EF JU !!!

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.  (JVTP) v rámci projektu Jihočeský Digi Hub startuje ve spolupráci s Ekonomickou fakultou JU nový stážový program s názvem RPA (Robotická Procesní Automatizace). V rámci stážového programu dostane každý účastník ucelený přehled o způsobech a možnostech automatizace procesů  pomocí RPA nebo-li Robotická Procesní Automatizace, chcete-li softwarová robotika. Tento stážový program je zaměřený na všechny studenty, kteří mají základní znalost anglického jazyka, analytické myšlení, zájem a motivaci k rozvoji inovativních řešení v oblasti robotizace, automatizace. Stážový program je zakončený získáním mezinárodního certifikátu dané RPA platformy. Po získání certifikátu budou mít účastníci stážového programu možnost pracovat na reálných, finančně ohodnocených projektech pro malé a střední podniky v regionu a získat tak praxi, kterou můžou následně uplatnit při hledání zaměstnání.

Právě teď je totiž ten správný čas začít přemýšlet nad větším využitím automatizace ve firmách a úkolech každého z nás. Dnešní situace kolem nás není jednoduchá a dost možná to ovlivní i to, jak budeme pracovat v budoucnu a jak se budeme chtít ochránit před další krizí. Automatizace je skvělý způsob jak efektivně snížit zbytečnou zátěž pracovníků a umožnit využití uvolněné kapacity k důležitějším úkolům s přímým dopadem na klienty. Rychlá návratnost investice, transparentní zpracování agendy a velká škálovatelnost, jsou společně s realizací v řádech několika týdnů zásadní konkurenční výhody a nejedna firma již tyto benefity využívá. Navíc díky mediální oblibě, může automatizace pomoci zobrazit jednotlivé organizace jako moderní společnosti držící „krok“ s technologickými trendy. A proto nepromeškejte tuto šanci a zapojte se do nového stážového RPA programu. Budete-li mít zájem o další informace, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky: JVTP, a.s.: Ing. Ivan Tekel, MBA, e-mail: tekel@jvtp.cz, tel.: 777 780 976

JVTP logo
Jihočeský kraj logo
Ekonomická fakulta logo

4.3.2020 se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku, pod hlavičkou Digi Hubu uskutečnil Workshop k problematice RPA – Robotic Process Automation (Robotická Procesní Automatizace).
Systém RPA  byl představen jako jeden z nejnovějších digitálních nástrojů k zautomatizování, především rutinních procesů a akcí, které zabírají zbytečný čas a děláme je stále dokola a beze změn. Všichni účastníci workshopu dostali ucelenou obecnou informaci o RPA - co to je, proč a k čemu se využívá, historie, budoucnost. V další části workshopu bylo představena tvorba softwarových robotů, jejich programování a analýza. Zajímavé bylo také představení několika vzorových procesů z praxe  a demonstrace největších a nejrozšířenějších RPA nástrojů a jejich rámcové srovnání. V bohaté diskusi bylo diskutováno i o konkrétních možnostech využití RPA pro zúčastněné. V případě zájmu o pomoc s problematikou RPA ve vaší firmě kontaktujte prosím JVTP Digi Hub: Ing. Ivan Tekel, MBA, tel: 777 780 976.

25.2.2020 se Jihočeský Digi Hub prezentoval na 4. ročníku Veletrhu dotačních příležitostí
Veletrh zaměřený na podnikání a průmysl pořádala Agentura Czechinvest. Na stánku bylo možné konzultovat podnikatelské záměry a možnosti spolupráce v oblasti digitalizace. 

8.1.2020 Proběhlo v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku setkání k tématu VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÁ REALITA.
Jednalo se o neformální setkání partnerů a subjektů, které se v Jihočeském kraji zabývají nebo plánují zabývat virtuální a rozšířenou realitou, ať v roli jejích tvůrců, zprostředkovatelů nebo uživatelů. Účelem setkání bylo zamyšlení se nad možnostmi využití virtuální reality napříč různými obory a odvětvími, hledání příležitostí ke vzájemné spolupráci, vytváření regionálních synergií, případně diskuze nad možností tvorby ucelené nabídky regionu směrem k malým a středním podnikům v Jihočeském kraji, ale i dalším organizacím, ať už v rámci regionu nebo mimo něj. Zájem o téma virtuální a rozšířené reality potvrdil vysoký počet účastníků semináře, živá a konstruktivní diskuze všech zúčastněných a navazující individuální jednání, která se uskutečnila bezprostředně po setkání nebo jsou plánována v blízké budoucnosti. Pro více informací můžete nahlédnout do prezentací ze semináře (dostupné pod odkazem výše) nebo kontaktovat Tomáše Jakubce, T: +420 725 614 309, E: jakubec@jvtp.cz (k dispozici také plné verze prezentací - včetně použitých videoprezentací).

VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÁ REALITA

27.11.2019 pořádá Jihočeská hospodářská komora závěrečnou konferenci k projektu POHRANIČNÍ REGION 4.0. Konference přinese jedinečné výsledky srovnávací studie posuzující úroveň digitalizace firem na jihu Čech a v Dolním Bavorsku.

18.10.2019 ukončil Jihočeský vědeckotechnický park příjem žádostí o podporu v rámci 1. výzvy regionálního programu „Poradenské služby pro řízení procesů ve firmě s návazností na možnosti digitalizace“ vyhlášené pod záštitou projektu Jihočeský Digi Hub. Jedná se o pilotní ověření funkčnosti připravovaného dotačního programu na podporu digitalizace v Jihočeském kraji. Cílem programu je poskytování poradenských služeb pro MSP z Jihočeského kraje v oblasti optimalizace firemních procesů a jejich následné digitalizace. Cílem výzvy je podpořit zahájení digitální transformace malých a středních podniků v Jihočeském kraji, která připspěje k dalšímu rozvoji podnikání v reginu a ke zvýšení konkurenceschopnosti jihočeských firem.

15.10.2019 se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku uskuteční seminář DIGITÁLNÍ INOVACE: FIRMA 4.0. Seminář pořádá agentura Czechinvest ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR v rámci Roku digitálního podnikání. Představen bude rovněž návrh plaformy Jihočeského Digi Hubu - podpora digitální transformace v Jihočeském kraji.

8.10.2019 - 9.10.2019 Pořádá Technologické centrum Písek Konferenci o IoT trendech v Node5, určenou pro IoT techniky a pro všechny, které zajímá svět internetu věcí. Konference je zaměřená čistě na technickou stránku problematiky internetu věcí. Prezentována budou implementovaná řešení z oblastí Smart City, Industry 4.0, Facility management a Smart Campus. Prostor bude věnován i pokrokům R&D týmů.​

30.9.2019 Inspirujte se od firem v regionu. Staňte se součástí digitálního hubu a získejte informační podporu. Unikátní platforma spolupracujících organizací, která chce pomoci při řešení otázek s nastupujícím trendem digitalizace napříč všemi odvětvími. 

24.9.2019 se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnilo setkání k tématu Podpora digitalizace v malých a středních podnicích. Setkání bylo pořádáno platformou Jihočeský Digi Hub v rámci projektu "Kompetence pro podporu digitalizace" financovaného z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika v rámci programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Seminář byl určen jak malým a středním podnikům, tak velkým firmám, podpůrným organizacím, vzdělávacím institucím a dalším.

23.7.2019 Ve třetím prázdninovém týdnu se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku konal příměstský tábor CZECHITAS - NOVÁ GENERACE.  Děti se pod vedením zkušených lektorek organizace Czechitas účastnily několika workshopů, např. Programování Ozobotů, Programování ve Scratchi či Bezpečnost na internetu. Došlo i na seznámení s virtuální realitou a ukázky poskytování první pomocí.  

14.5.2019 přivítal Jihočeský vědeckotechnický park účastníky další regionální akce DIGITÁLNÍ REVOLUCE CZ – ČLOVĚK VERSUS TECHNOLOGIE, tentokrát na téma CLOUD A SDÍLENÉ SLUŽBY – KOUPIT NEBO PRONAJMOUT SI?


Příklady spolupráce s MSP v Jihočeském kraji v oblasti digitalizace:

V roce 2020 reagovali Jihočeský vědeckotechnický park na situaci způsobenou COVID-19 úpravou schématu Jiho?

JVTP

Sídlo
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Provozovna
Lipová 1789/9
370 05 České Budějovice

Telefon: +420 383 579 111
E-mail: info@jvtp.cz

Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje.

Jihočeský kraj

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
EVROPSKÁ UNIE