Jihočeský Digi Hub

Jihočeský digitální inovační hub

digihub-logo

Partneři projektu: 
 • Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
 • Technologické centrum Písek, s.r.o.
 • Jihočeský kraj
 • Jihočeská hospodářská komora
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

logo interreg

Cíle projektu

Cílem projektu Jihočeského Digi Hubu je podpora procesů souvisejících s postupnou digitální transformací regionálních firema současně podpora rozvoje digitálních kompetencí ve školách, a to na všech stupních vzdělávacího systému, a  podpora navazujícího a celoživotního vzdělávání s ohledem na rozvoj digitálních dovedností.

Specifické aktivity:

 1. Vytváření sítě poskytovatelů služeb - vytvoření  funkčního kolaborativního uskupení různých regionálních subjektů, které jsou schopny poskytovat relativně komplexní služby v oblasti digitální transformace procesů, produktů a služeb.
 2. Poradenské služby v oblasti digitalizace včetně možností financování
 3. Nástroje podpory digitální transformace zejm. malých a středních podniků v regionu
 4. Komunita a vzdělávání v oblasti digitalizace (workshopy, kulaté stoly, semináře)
 5. Osvěta a marketing

Výchozí situace

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. ve spolupráci s Technologickým centrem Písek s.r.o. uspěly v iniciativě Evropské komise “Smart Factories in new EU Member States” a byly vybrány jako organizace vhodné pro založení tzv. digitálního inovačního hubu. Pojmem digitální hub se rozumí uskupení spolupracujících subjektů schopné poskytovat služby v oblasti postupného zavádění prvků digitalizace do všech oblastí společenského života.

V Jihočeském kraji jsou již různými subjekty uskutečňovány dílčí aktivity související s podporou zavádění digitalizace, které však nejsou vzájemně koordinované. Proto je potřebné tyto aktivity mapovat, propojovat, koordinovat a zároveň nastavit kvalitní propagaci a osvětu pro celý koncept digitálního hubu s názvem Jihočeský Digi Hub a samotné potřebnosti zavádění prvků digitalizace.

Jste společnost, která má s digitalizací své zkušenosti a chce se o ně podělit s ostatními?

Jste schopni navrhnout optimalizaci procesů ve firmách s návazností na možnosti digitalizace?

Jste živnostník nebo malý a střední podnik v Jihočeském kraji a prvky digitalizace by usnadnili Vaši práci?

Pokud ano, můžete pomoci digitální připravenosti regionu!

Digitalizace. I tady. I u vás.

Zajímá Vás více informací? Kontaktujte nás:  Ing. Ivan Tekel, tel.: +420 777 780 976, email: tekel@jvtp.cz.

Dokumenty ke stažení:

Jihočeský Digi Hub Brožura CZ

Jihočeský Digi Hub Brožura EN

Aktuální dění v oblasti digitalizace (nejen) v Jihočeském kraji:

 

29.9.2020 Akce AI – UMĚLÁ INTELIGENCE V PRAXI 

Dne 29.9.2020 proběhlo v prostorách JVTP, a.s. pod záštitou Jihočeského Digi Hubu školení na téma umělé inteligence – Vše, co chcete vědět. Cílem této akce bylo ukázat možnosti využití umělé inteligence v praxi. V současné době již existuje mnoho úspěšných příkladů, které prokazují užitečnost využití umělé inteligence. Organizace, které obohacují tradiční podnikové procesy a aplikace o strojového učení a kognitivní interakce, mohou výrazně zvýšit spokojenost svých uživatelů a produktivitu ve většině oblastí a procesech.

Umělá inteligence se stává již běžnou součástí našeho každodenního života. Mnohokrát si to již už ani neuvědomujeme. Postupně s rostoucím výkonem procesorů, výpočetních výkonů  a zvětšováním datových uložišť je implementována i do malých technických zařízení, které denně používáme. O to víc se nabízí využití umělé inteligence i v podnikatelském a veřejném sektoru.

Umělá inteligence nabízí velký potenciál, ale bohužel navzdory slibným možnostem této technologie si mnoho firem a institucí neuvědomuje její plný potenciál a možnosti využití v praxi. Prostřednictvím Jihočeského Digi Hubu usilujeme o přenášení těchto technologických novinek a trendů do podnikatelské sféry a pomáháme s jejich následní implementací v jednotlivých procesech v malých a středních firmách v regionu. V nejbližší době budou následovat další školení, workshopy, kurzy a doufáme, že v našem regionu vznikne komunita odborníků a expertů na tuto problematiku.

23.6.2020  Akce DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 2020 – AI - umělá inteligence není strašák, dá se jednoduše implementovat do jednotlivých technologií i v běžném životě

V Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích proběhla pod záštitou Jihočeského Digi Hubu a platformy  CEEInno dne 23. 6. 2020 další z regionálních akcí  „DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020, s podtitulem ZDROJE & PROCESY“ na podporu konkurence schopnosti českých firem v krizi s využitím digitálních řešení.  Tato akce, na které se představilo  mnoho zajímavých digitálních technologií, je jenom ukázkou toho, jak Jihočeský Digi Hub napomáhá vytvoření ekosystému nových digitálních technologií a zvyšuje povědomí v oblasti digitální transformace malých a středních podniků (MSP) v regionu.
Jihočeský Digi Hub posouvá hranice spolupráce při zavádění inovací v oblasti  digitalizace na novou úroveň. Hledáme průsečníky mezi potřebami MSP při zavádění prvků digitalizace do firemní praxe a tím, co nabízí eperti Jihočeského Digi Hubu, nebo zástupci firem s konkrétními zkušenostmi. Chceme na jednom místě řešit společně definovaná témata, nabízet zajímavosti ze světa vědy a techniky, propojovat MSP, které řeší stejné témata a nabízet know-how.

Podrobnější informace z akce naleznete zde.

Luboš Průcha
František Mlčák
Ivan Tekel

3.6.2020  Nový stážový program RPA pro studenty EF JU !!!

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.  (JVTP) v rámci projektu Jihočeský Digi Hub startuje ve spolupráci s Ekonomickou fakultou JU nový stážový program s názvem RPA (Robotická Procesní Automatizace). V rámci stážového programu dostane každý účastník ucelený přehled o způsobech a možnostech automatizace procesů  pomocí RPA nebo-li Robotická Procesní Automatizace, chcete-li softwarová robotika. Tento stážový program je zaměřený na všechny studenty, kteří mají základní znalost anglického jazyka, analytické myšlení, zájem a motivaci k rozvoji inovativních řešení v oblasti robotizace, automatizace. Stážový program je zakončený získáním mezinárodního certifikátu dané RPA platformy. Po získání certifikátu budou mít účastníci stážového programu možnost pracovat na reálných, finančně ohodnocených projektech pro malé a střední podniky v regionu a získat tak praxi, kterou můžou následně uplatnit při hledání zaměstnání.

Právě teď je totiž ten správný čas začít přemýšlet nad větším využitím automatizace ve firmách a úkolech každého z nás. Dnešní situace kolem nás není jednoduchá a dost možná to ovlivní i to, jak budeme pracovat v budoucnu a jak se budeme chtít ochránit před další krizí. Automatizace je skvělý způsob jak efektivně snížit zbytečnou zátěž pracovníků a umožnit využití uvolněné kapacity k důležitějším úkolům s přímým dopadem na klienty. Rychlá návratnost investice, transparentní zpracování agendy a velká škálovatelnost, jsou společně s realizací v řádech několika týdnů zásadní konkurenční výhody a nejedna firma již tyto benefity využívá. Navíc díky mediální oblibě, může automatizace pomoci zobrazit jednotlivé organizace jako moderní společnosti držící „krok“ s technologickými trendy. A proto nepromeškejte tuto šanci a zapojte se do nového stážového RPA programu. Budete-li mít zájem o další informace, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky: JVTP, a.s.: Ing. Ivan Tekel, MBA, e-mail: tekel@jvtp.cz, tel.: 777 780 976

JVTP logo
Jihočeský kraj logo
Ekonomická fakulta logo

4.3.2020 se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku, pod hlavičkou Digi Hubu uskutečnil Workshop k problematice RPA – Robotic Process Automation (Robotická Procesní Automatizace).

Systém RPA  byl představen jako jeden z nejnovějších digitálních nástrojů k zautomatizování, především rutinních procesů a akcí, které zabírají zbytečný čas a děláme je stále dokola a beze změn. Všichni účastníci workshopu dostali ucelenou obecnou informaci o RPA - co to je, proč a k čemu se využívá, historie, budoucnost. V další části workshopu bylo představena tvorba softwarových robotů, jejich programování a analýza. Zajímavé bylo také představení několika vzorových procesů z praxe  a demonstrace největších a nejrozšířenějších RPA nástrojů a jejich rámcové srovnání. V bohaté diskusi bylo diskutováno i o konkrétních možnostech využití RPA pro zúčastněné. V případě zájmu o pomoc s problematikou RPA ve vaší firmě kontaktujte prosím JVTP Digi Hub: Ing. Ivan Tekel, MBA, tel: 777 780 976

Workshop

25.2.2020 se Jihočeský Digi Hub prezentoval na 4. ročníku Veletrhu dotačních příležitostí

Veletrh zaměřený na podnikání a průmysl pořádala Agentura Czechinvest. Na stánku bylo možné konzultovat podnikatelské záměry a možnosti spolupráce v oblasti digitalizace. 

Veletrh dotačních příležitostí

8.1.2020 Proběhlo v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku setkání k tématu VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÁ REALITA.

Jednalo se o neformální setkání partnerů a subjektů, které se v Jihočeském kraji zabývají nebo plánují zabývat virtuální a rozšířenou realitou, ať v roli jejích tvůrců, zprostředkovatelů nebo uživatelů. Účelem setkání bylo zamyšlení se nad možnostmi využití virtuální reality napříč různými obory a odvětvími, hledání příležitostí ke vzájemné spolupráci, vytváření regionálních synergií, případně diskuze nad možností tvorby ucelené nabídky regionu směrem k malým a středním podnikům v Jihočeském kraji, ale i dalším organizacím, ať už v rámci regionu nebo mimo něj. Zájem o téma virtuální a rozšířené reality potvrdil vysoký počet účastníků semináře, živá a konstruktivní diskuze všech zúčastněných a navazující individuální jednání, která se uskutečnila bezprostředně po setkání nebo jsou plánována v blízké budoucnosti. Pro více informací můžete nahlédnout do prezentací ze semináře (dostupné pod odkazem výše) nebo kontaktovat Tomáše Jakubce, T: +420 725 614 309, E: jakubec@jvtp.cz (k dispozici také plné verze prezentací - včetně použitých videoprezentací).

VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÁ REALITA

27.11.2019 pořádá Jihočeská hospodářská komora závěrečnou konferenci k projektu POHRANIČNÍ REGION 4.0. Konference přinese jedinečné výsledky srovnávací studie posuzující úroveň digitalizace firem na jihu Čech a v Dolním Bavorsku.

18.10.2019 ukončil Jihočeský vědeckotechnický park příjem žádostí o podporu v rámci 1. výzvy regionálního programu „Poradenské služby pro řízení procesů ve firmě s návazností na možnosti digitalizace“ vyhlášené pod záštitou projektu Jihočeský Digi Hub. Jedná se o pilotní ověření funkčnosti připravovaného dotačního programu na podporu digitalizace v Jihočeském kraji. Cílem programu je poskytování poradenských služeb pro MSP z Jihočeského kraje v oblasti optimalizace firemních procesů a jejich následné digitalizace. Cílem výzvy je podpořit zahájení digitální transformace malých a středních podniků v Jihočeském kraji, která připspěje k dalšímu rozvoji podnikání v reginu a ke zvýšení konkurenceschopnosti jihočeských firem.

15.10.2019 se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku uskuteční seminář DIGITÁLNÍ INOVACE: FIRMA 4.0. Seminář pořádá agentura Czechinvest ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR v rámci Roku digitálního podnikání. Představen bude rovněž návrh plaformy Jihočeského Digi Hubu - podpora digitální transformace v Jihočeském kraji.

8.10.2019 - 9.10.2019 Pořádá Technologické centrum Písek Konferenci o IoT trendech v Node5, určenou pro IoT techniky a pro všechny, které zajímá svět internetu věcí. Konference je zaměřená čistě na technickou stránku problematiky internetu věcí. Prezentována budou implementovaná řešení z oblastí Smart City, Industry 4.0, Facility management a Smart Campus. Prostor bude věnován i pokrokům R&D týmů.​

30.9.2019 Inspirujte se od firem v regionu. Staňte se součástí digitálního hubu a získejte informační podporu. Unikátní platforma spolupracujících organizací, která chce pomoci při řešení otázek s nastupujícím trendem digitalizace napříč všemi odvětvími. 

24.9.2019 se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnilo setkání k tématu Podpora digitalizace v malých a středních podnicích. Setkání bylo pořádáno platformou Jihočeský Digi Hub v rámci projektu "Kompetence pro podporu digitalizace" financovaného z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika v rámci programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Seminář byl určen jak malým a středním podnikům, tak velkým firmám, podpůrným organizacím, vzdělávacím institucím a dalším.

23.7.2019 Ve třetím prázdninovém týdnu se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku konal příměstský tábor CZECHITAS - NOVÁ GENERACE.  Děti se pod vedením zkušených lektorek organizace Czechitas účastnily několika workshopů, např. Programování Ozobotů, Programování ve Scratchi či Bezpečnost na internetu. Došlo i na seznámení s virtuální realitou a ukázky poskytování první pomocí.  

14.5.2019 přivítal Jihočeský vědeckotechnický park účastníky další regionální akce DIGITÁLNÍ REVOLUCE CZ – ČLOVĚK VERSUS TECHNOLOGIE, tentokrát na téma CLOUD A SDÍLENÉ SLUŽBY – KOUPIT NEBO PRONAJMOUT SI?

 


Příklady spolupráce s MSP v Jihočeském kraji v oblasti digitalizace:

Spolupráce Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity s Ing. Vlastimilem Jirotkou, provozovatelem kamenného obchodu a eshopu s drobnými elektronickými součástkami a modelářskými potřebami, probíhala v rámci Jihočeského podnikatelského voucheru. Výstupem spolupráce je návrh a realizace nového a unikátního zařízení pro automatizaci kompletace a distribuce elektronických součástek, které umožní zrychlení manipulace se součástkami, snížení chybovosti a úsporu nákladů v procesu počítání, dělení a kontroly drobných elektronických součástek podle požadavků konkrétních zákazníků (menší servisní firmy, vzdělávací a zájmové organizace). Výstupy z automatického nakládání se součástkami jsou navázány na automatické vyúčtování odpočítaného množství, skladovou evidenci a lotistiku eshopu. Navrženou automatizací dochází k výraznému zvýšení produktivity práce a snížení nároků na manipulaci s těmito součástkami, tedy ke zefektivnění a zpřesnění celého procesu, které vede ke snížení nákladů a udržení co nejnižší ceny pro koncového zákazníka. Zvoleno bylo přístrojové řešení (na rozdíl o drahého a prostorově náročného průmyslového automatu), které bylo postaveno přímo na míru potřebám příjemce voucheru, jak z ohledu prostorových, tak cenových nároků.

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity spoupracovala také se společností FIEDLER AMS s.r.o. , která se zabývá převážně prodejem telemetrických sestav (přístrojů a čidel) vlastní výroby. Výstupem spolupráce založené na znalostech je komponenta pro vyčítání historických dat z dataloggerů ve stávajícím systému žadatele. Tato komponenta slouží pro získání dlouhodobě měřených dat ze zařízení v “offline” režimu pomocí přívětivého uživatelského rozhraní. Uživatel tak může vybírat časový úsek dat, která ho zajímají, data získaná ze zařízení prohlížet v různých formátech a poté je i stáhnout ve formátech vhodných pro zpracování takovýchto údajů (Office Excel, LibreOffice Calc aj.). Komponenta rovněž umožňuje již stažená data opět načíst ze zálohy a zobrazit uživateli ve zmíněných formátech bez přítomnosti vlastní jednotky.

Malá regionální firma Hydroservis Union, s.r.o. zabývající se vývojem a výrobou malých vodních elektráren potřebovala vytvořit ovládací rozhraní pro jejich zařízení na optimalizaci otáček turbín u malých vodních elektráren, ale nedisponovala vlastními kapacitami. JVTP, a.s. podpořil tuto firmu voucherem a zajištěním expertů z Technické univerzity v Liberci. Zásadním nedostatkem produktu, který se díky naší podpoře podařilo odstranit, byla absence jednoduchého uživatelského rozhraní pro ovládání měniče otáček.

Společnost SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o., je tradičním a jediným výrobcem betonových sloupů z předpjatého betonu v České republice. Vedlejším produktem při výrobě betonových sloupů je množství kalu tvořeného směsí cementu, vody, přísad a jemných kamenných filerů, jež je nutné na náklady firmy likvidovat. Každoročně je provozem generováno velké množství těchto kalů, které jsou průběžně odváženy na skládku. Jihočeským podnikatelským voucherem jsme podpořili spolupráci tohoto podniku s odborníky (Experimentální centrum ČVUT) za účelem zpracování a uplatnění odpadních betonových kalů. Byly otestovány různé postupy zpracování odpadních kalů vznikajících při výrobě, z nichž ty nejvhodnější se společnost rozhodla aplikovat do své výroby. Výsledky projektu přesvědčily vedení společnosti pro realizaci investice do úpravy technologie výroby a výrobního programu. Vyřešením otázky dalšího zpracování a uplatnění odpadních kalů společnost dosáhne významných úspor a sníží svůj dopad na životní prostředí.

Firma ProNanoTech s.r.o. se zabývá vývojem nanovláken specificky určených pro aplikaci v kosmetice. Projekt, který jsme podpořili voucherem na spolupráci s experty z ČVUT, měl zjistit, zda lze nanovlákna použít v nehtových lacích jako nosič pro další aktivní látky, které by byly schopné nehet léčit nebo vyživovat. Testovala se nanovlákna připravená z různých látek, upravená různými postupy, kde se zkoumal jejich vliv na pevnost a kvalitu nehtových laků. Výsledkem projektu je nově vytvořená metoda použitelná pro výrobu nehtových laků nové generace, které mohou být obohacené o různé léčivé a výživové látky.

Přihlaste se k odběru aktuálních informací v oblasti digitalizace v Jihočeském kraji: