Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Rozumím
 

Jihočeský Digi Hub

Jihočeský digitální inovační hub

 

Partneři projektu:
  • Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
  • Technologické centrum Písek, s.r.o.
  • Jihočeský kraj
  • Jihočeská hospodářská komora
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 

 

Cíle projektu

Cílem projektu Jihočeského Digi Hubu je podpora procesů souvisejících s postupnou digitální transformací regionálních firema současně podpora rozvoje digitálních kompetencí ve školách, a to na všech stupních vzdělávacího systému, a  podpora navazujícího a celoživotního vzdělávání s ohledem na rozvoj digitálních dovedností.

 

Specifické aktivity:

  1. Vytváření sítě poskytovatelů služeb - vytvoření  funkčního kolaborativního uskupení různých regionálních subjektů, které jsou schopny poskytovat relativně komplexní služby v oblasti digitální transformace procesů, produktů a služeb.
  2. Poradenské služby v oblasti digitalizace včetně možností financování
  3. Nástroje podpory digitální transformace zejm. malých a středních podniků v regionu
  4. Komunita a vzdělávání v oblasti digitalizace (workshopy, kulaté stoly, semináře)
  5. Osvěta a marketing

 

Výchozí situace

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. ve spolupráci s Technologickým centrem Písek s.r.o. uspěly v iniciativě Evropské komise “Smart Factories in new EU Member States” a byly vybrány jako organizace vhodné pro založení tzv. digitálního inovačního hubu. Pojmem digitální hub se rozumí uskupení spolupracujících subjektů schopné poskytovat služby v oblasti postupného zavádění prvků digitalizace do všech oblastí společenského života.

V Jihočeském kraji jsou již různými subjekty uskutečňovány dílčí aktivity související s podporou zavádění digitalizace, které však nejsou vzájemně koordinované. Proto je potřebné tyto aktivity mapovat, propojovat, koordinovat a zároveň nastavit kvalitní propagaci a osvětu pro celý koncept digitálního hubu s názvem Jihočeský Digi Hub a samotné potřebnosti zavádění prvků digitalizace.

 

Jste společnost, která má s digitalizací své zkušenosti a chce se o ně podělit s ostatními?

Jste schopni navrhnout optimalizaci procesů ve firmách s návazností na možnosti digitalizace?

Jste živnostník nebo malý a střední podnik v Jihočeském kraji a prvky digitalizace by usnadnili Vaši práci?

 

Pokud ano, můžete pomoci digitální připravenosti regionu!

 

Zajímá Vás více informací? Kontaktujte nás: Ing. Tomáš Jakubec, tel.: +420 725 614 309, email: jakubec@jvtp.cz.

 

Dokumenty ke stažení:

Jihočeský Digi Hub Brožura CZ

Jihočeský Digi Hub Brožura EN

 

Aktuální dění v oblasti digitalizace (nejen) v Jihočeském kraji:

8.1.2020 Proběhlo v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku setkání k tématu VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÁ REALITA. Jednalo se o neformální setkání partnerů a subjektů, které se v Jihočeském kraji zabývají nebo plánují zabývat virtuální a rozšířenou realitou, ať v roli jejích tvůrců, zprostředkovatelů nebo uživatelů. Účelem setkání bylo zamyšlení se nad možnostmi využití virtuální reality napříč různými obory a odvětvími, hledání příležitostí ke vzájemné spolupráci, vytváření regionálních synergií, případně diskuze nad možností tvorby ucelené nabídky regionu směrem k malým a středním podnikům v Jihočeském kraji, ale i dalším organizacím, ať už v rámci regionu nebo mimo něj. Zájem o téma virtuální a rozšířené reality potvrdil vysoký počet účastníků semináře, živá a konstruktivní diskuze všech zúčastněných a navazující individuální jednání, která se uskutečnila bezprostředně po setkání nebo jsou plánována v blízké budoucnosti. Pro více informací můžete nahlédnout do prezentací ze semináře (dostupné pod odkazem výše) nebo kontaktovat Tomáše Jakubce, T: +420 725 614 309, E: jakubec@jvtp.cz (k dispozici také plné verze prezentací - včetně použitých videoprezentací).

27.11.2019 pořádá Jihočeská hospodářská komora závěrečnou konferenci k projektu POHRANIČNÍ REGION 4.0. Konference přinese jedinečné výsledky srovnávací studie posuzující úroveň digitalizace firem na jihu Čech a v Dolním Bavorsku.

18.10.2019 ukončil Jihočeský vědeckotechnický park příjem žádostí o podporu v rámci 1. výzvy regionálního programu „Poradenské služby pro řízení procesů ve firmě s návazností na možnosti digitalizace“ vyhlášené pod záštitou projektu Jihočeský Digi Hub. Jedná se o pilotní ověření funkčnosti připravovaného dotačního programu na podporu digitalizace v Jihočeském kraji. Cílem programu je poskytování poradenských služeb pro MSP z Jihočeského kraje v oblasti optimalizace firemních procesů a jejich následné digitalizace. Cílem výzvy je podpořit zahájení digitální transformace malých a středních podniků v Jihočeském kraji, která připspěje k dalšímu rozvoji podnikání v reginu a ke zvýšení konkurenceschopnosti jihočeských firem.

15.10.2019 se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku uskuteční seminář DIGITÁLNÍ INOVACE: FIRMA 4.0. Seminář pořádá agentura Czechinvest ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR v rámci Roku digitálního podnikání. Představen bude rovněž návrh plaformy Jihočeského Digi Hubu - podpora digitální transformace v Jihočeském kraji.

8.10.2019 - 9.10.2019 Pořádá Technologické centrum Písek Konferenci o IoT trendech v Node5, určenou pro IoT techniky a pro všechny, které zajímá svět internetu věcí. Konference je zaměřená čistě na technickou stránku problematiky internetu věcí. Prezentována budou implementovaná řešení z oblastí Smart City, Industry 4.0, Facility management a Smart Campus. Prostor bude věnován i pokrokům R&D týmů.​

30.9.2019 Inspirujte se od firem v regionu. Staňte se součástí digitálního hubu a získejte informační podporu. Unikátní platforma spolupracujících organizací, která chce pomoci při řešení otázek s nastupujícím trendem digitalizace napříč všemi odvětvími. 

24.9.2019 se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnilo setkání k tématu Podpora digitalizace v malých a středních podnicích. Setkání bylo pořádáno platformou Jihočeský Digi Hub v rámci projektu "Kompetence pro podporu digitalizace" financovaného z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika v rámci programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Seminář byl určen jak malým a středním podnikům, tak velkým firmám, podpůrným organizacím, vzdělávacím institucím a dalším.

23.7.2019 Ve třetím prázdninovém týdnu se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku konal příměstský tábor CZECHITAS - NOVÁ GENERACE.  Děti se pod vedením zkušených lektorek organizace Czechitas účastnily několika workshopů, např. Programování Ozobotů, Programování ve Scratchi či Bezpečnost na internetu. Došlo i na seznámení s virtuální realitou a ukázky poskytování první pomocí.  

14.5.2019 přivítal Jihočeský vědeckotechnický park účastníky další regionální akce DIGITÁLNÍ REVOLUCE CZ – ČLOVĚK VERSUS TECHNOLOGIE, tentokrát na téma CLOUD A SDÍLENÉ SLUŽBY – KOUPIT NEBO PRONAJMOUT SI?

 

Příklady spolupráce s MSP v Jihočeském kraji v oblasti digitalizace:

Malá regionální firma Hydroservis Union, s.r.o. zabývající se vývojem a výrobou malých vodních elektráren potřebovala vytvořit ovládací rozhraní pro jejich zařízení na optimalizaci otáček turbín u malých vodních elektráren, ale nedisponovala vlastními kapacitami. JVTP, a.s. podpořil tuto firmu voucherem a zajištěním expertů z Technické univerzity v Liberci. Zásadním nedostatkem produktu, který se díky naší podpoře podařilo odstranit, byla absence jednoduchého uživatelského rozhraní pro ovládání měniče otáček.

Společnost SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o., je tradičním a jediným výrobcem betonových sloupů z předpjatého betonu v České republice. Vedlejším produktem při výrobě betonových sloupů je množství kalu tvořeného směsí cementu, vody, přísad a jemných kamenných filerů, jež je nutné na náklady firmy likvidovat. Každoročně je provozem generováno velké množství těchto kalů, které jsou průběžně odváženy na skládku. Jihočeským podnikatelským voucherem jsme podpořili spolupráci tohoto podniku s odborníky (Experimentální centrum ČVUT) za účelem zpracování a uplatnění odpadních betonových kalů. Byly otestovány různé postupy zpracování odpadních kalů vznikajících při výrobě, z nichž ty nejvhodnější se společnost rozhodla aplikovat do své výroby. Výsledky projektu přesvědčily vedení společnosti pro realizaci investice do úpravy technologie výroby a výrobního programu. Vyřešením otázky dalšího zpracování a uplatnění odpadních kalů společnost dosáhne významných úspor a sníží svůj dopad na životní prostředí.

Firma ProNanoTech s.r.o. se zabývá vývojem nanovláken specificky určených pro aplikaci v kosmetice. Projekt, který jsme podpořili voucherem na spolupráci s experty z ČVUT, měl zjistit, zda lze nanovlákna použít v nehtových lacích jako nosič pro další aktivní látky, které by byly schopné nehet léčit nebo vyživovat. Testovala se nanovlákna připravená z různých látek, upravená různými postupy, kde se zkoumal jejich vliv na pevnost a kvalitu nehtových laků. Výsledkem projektu je nově vytvořená metoda použitelná pro výrobu nehtových laků nové generace, které mohou být obohacené o různé léčivé a výživové látky.

 

Přihlaste se k odběru aktuálních informací v oblasti digitalizace v Jihočeském kraji: