JVTP organizátorem setkání "Kulturní a kreativní kulaté stoly"

pátek, 10. června 2022

Pozvánka do JVTP na "KULTURNÍ A KREATIVNÍ KULATÉ STOLY"
Pozvánka do JVTP na "KULTURNÍ A KREATIVNÍ KULATÉ STOLY"

Dne 16. června 2022 se od 13hod v JVTP uskuteční kulaté stoly na téma JAK MŮŽEME POMOCI KULTUŘE A KREATIVITĚ V JIŽNÍCH ČECHÁCH?

Setkání je určené pro aktéry, kteří v kulturních a kreativních odvětvích podnikají nebo se podílejí na společenském životě jižních Čech.

Program akce:

13:00 - zahájení

13:30 - tematické kulaté stoly (5/podle připravených skupin činností/odvětví)

15:00 - coffee break

15:30 - představení výstupů z jednotlivých skupin

16:00 - závěrečná diskuze, volné pokračování na vernisáž

Projekt Kreativní příhraničí v rámci, kterého se akce koná potrvá 16 měsíců a je realizován 4 partnery za finančního přispění Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Leadpartnerem projektu je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, dalšími partnery Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., Technische Hochschule Deggendorf a Niederbayern Forum e.v.  

Více informací k projektu na našich webových stránkách, ZDE.