Nový projekt VReduNet - a máme vykopnuto!

pátek, 12. února 2021

kick-off - článek - img III

První únorový týden byl v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku kick-off meetingem zahájen nový projekt, který se zaměřuje na virtuální realitu, a jak tomu už v dnešní době bývá, zahájen byl symbolicky virtuálně.

 

Virtual Reality for Education Network, zkráceně VReduNet, je dvouletý mezinárodní projekt, který si za hlavní cíl klade:

  •  vytvoření přeshraniční sítě spolupracujících subjektů v oblasti VR/AR,
  • analyticky zhodnotit současný stav těchto technologií na základních a středních školách
  • zjistit, jaké jsou vůbec možnosti využití technologií v průběhu studia budoucích pedagogických pracovníků.

 

Vzdělávací instituce nejsou jedinou cílovou skupinou projektu. Tvoří ji také regionální firmy, které budou předmětem analýz zaměřených na jejich technické znalosti, dovednosti a využití těchto moderních technologií ve firemní praxi.

Na základě zhodnocení současného stavu bude vytvořen třídenní vzdělávací program pro současné a budoucí pedagogy a zástupce firemní praxe. Technologii si budou moci vyzkoušet, naučit se ji využívat pro vzdělávací účely nebo ji otestovat k zavedení do firemních procesů (např. výroby, marketingu, servisu a dalších).

Geografické zacílení a volba projektových partnerů umožňuje celý projekt zaměřit na Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Horní Rakousko. Jihočeský vědeckotechnický park spolupracuje na realizaci projektu zejména s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity, ale i s dalšími experty v oblasti vzdělávání, virtuální reality, a to nejen z našeho regionu, ale z kraje Vysočina. Region Horní Rakousko je zastoupen organizací Business Upper Austria (Biz-up, Linz), která stejně jako Jihočeský vědeckotechnický park aktivně působí v oblasti podpory regionálního podnikání. Rakouské partnerství smysluplně doplňuje společnost Education Group, která zajišťuje odbornost vzdělávací části projektu.

Záměrem projektu financovaného z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika je rozšíření znalostí v oblasti technologie virtuální a rozšířené reality a její využitelnosti v praxi. Vzhledem k současným okolnostem omezujícím možnosti osobního kontaktu tyto technologie nabývají rychle na významu a dává tedy smysl je dále rozvíjet a posouvat hranice jejich využitelnosti napříč obory a generacemi.

Více o projektu VReduNet