Naše projekty - VReduNet

V realizaci:

Ukončené:

VReduNet

Číslo projektu:  ATCZ256
Žadatel projektu:  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Program podpory: Interreg V-A Rakousko-Česká republika   
Doba realizace projektu:     1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
Partneři projektu:                Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (Lead partner)   
  Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, Linz, Austria   
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta   
    EDUCATION GROUP GMBH, Linz, Austria

 

Projekt je založen na myšlence vzájemného poznávání, budování vztahů  a vytvoření funkční sítě přeshraničních spolupracujících  subjektů v celém programovacím území zabývající se aktuálním tématem využití virtuální a rozšířené reality ve firemní praxi a připraveností vzdělávacího systému tyto nové technologie absorbovat do svých vzdělávacích programů a tím rozvíjet potřebné kompetence budoucích i současných zaměstnanců.

Zároveň jde o propojení vysoce specializovaných expertních týmů ve vývoji programů ve virtuální a rozšířené realitě (dále jen VR ) s organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání, a jejich napojení na organizace inovační infrastruktury a prostřednictvím nich především na MSP v příhraničních regionech.

Projekt reaguje na některé identifikované problémy přeshraniční spolupráce, a to především malou znalost prostředí na opačné straně hranice a velmi často omezené možnosti vyhledávání kooperačních partnerů.

Dalším významným faktorem proč přeshraničně propojovat subjekty nad tématem VR je současná koronavirová krize. Ukazuje se, že pro intenzivní rozvoj a využívání těchto technologií může mít epidemie do budoucna pozitivní přínos. Pomocí VR lze proškolit budoucí zaměstnance v tématech jako je např. práce zdravotních sester na odděleních, na kterých zatím nepracovaly, seznámit je obsluhou přístrojů např. na jednotkách intenzivní péče a tím personálně posílit pracoviště s případným akutním nedostatkem pracovníků. Dalším příkladem např. ve výrobních podnicích je využití virtuální VR pro školení bezpečnosti práce, využívání VR při sestavování tzv. virtuálních dvojčat apod.

Virtuální realita může také velmi výrazně posloužit při omezeném přeshraničním pohybu, který je důsledkem současné koronavirové krize. Zcela zásadním způsobem změní způsob komunikace. Z klasického „face to face" se stane „face to screen". Nicméně to v celé řadě případů není dostačující. Telefony, maily a videohovory mají svoje limity. Tam kde je třeba řešit 3D modely produktů, servisní služby u zákazníků, skupinové workshopy, firemní školení a mnohé další může „face to face" nahradit pouze virtuální nebo rozšířená realita.

Projektový tým předkládaného projektu bude mít k dispozici aplikaci s názvem „Let’s Meet VR“ vyvinutý firmou Virtual Lab zasídlenou v Jihočeském vědeckotechnickém parku. Pomocí této aplikace je možné uspořádat  meeting ve virtuální realitě, který propojuje všechny výhody komunikace na dálku s výhodami osobního setkání. Bez cestování a dlouhodobého plánování se bude moci celý projektový tým potkávat a využívat výhody virtuálního světa.

 

Dílčí cíle projektu:

  • vytvoření přeshraniční sítě spolupracujících subjektů v oblasti AR/VR
  • analýza skutečného stavu využití a připravenosti na oblast AR/VR v dotčených regionech
  • vytvoření 3 denního vzdělávacího programu pro pedagogy, budoucí pedagogické pracovníky a zástupce firemní sféry vytvoření laboratoře AR/VR, která pomůže regionu v oblasti rozvoje inovačního podnikání

 

 

 

www.vredunet.eu