Smart akcelerátor + I v Jihočeském kraji

V realizaci:

Ukončené:

Smart akcelerátor + I v Jihočeském kraji

Registrační číslo projektu:  CZ.02.01.02/00/22_009/0002822
Příjemce projektu:  Jihočeský kraj
Partner projektu:  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Doba realizace projektu:  1. 1. 2023 – 31. 12. 2026

Projekt navazuje na dvě úspěšně realizované fáze nástroje Smart akcelerátor (SA) v Jihočeském kraji (SA1 a SA2). Předchozí etapy napomohly vzniku a rozvoji inovačního ekosystému propojujícího klíčové aktéry působící v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Jihočeském kraji. Byly ustanoveny struktury, které se podílejí pravidelně na řízení regionálního inovačního ekosystému (Komise pro inovace Jihočeského kraje, krajské inovační platformy, pracovní tým projektu složený ze zástupců JVTP a JčK, síť spolupracujících regionálních aktérů).

Cílem pokračujícího projektu je další posilování funkčních vazeb mezi aktéry v regionu a využívání výstupů strategických projektů a intervencí ve prospěch rozvoje kraje. Strategické oblasti, na které se zaměřuje projekt Smart akcelerátor + I v Jihočeském kraji:

 • Digitální region
 • Chytrá řešení pro region
 • Podpora vyšší inovační výkonnosti regionu
 • Energetika
 • Transfer znalostí a technologií)

Aktivity projektu realizují společně Jihočeský kraj a Jihočeský vědeckotechnický park. Klíčové aktivity jsou nastaveny dle pravidel výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I (Operační program Jan Amos Komenský):

 • Základní tým
 • Asistence 
 • Pilotní ověření 
 • Mapování, analýzy a evaluace
 • Marketingová a komunikační strategie kraje
 • Vzdělávání a rozvoj kompetencí 

Další informace o problematice RIS3 najdete na národním portálu.