AI Catalyst for SMEs

V realizaci:

Ukončené:

AI Catalyst for SMEs

AI katalyzátor pro malé a střední podniky: Podpora inovací prostřednictvím laboratoří sociálního
myšlení a sdílené znalostní platformy

Číslo projektu: ATCZ00036
Vedoucí partner: FH OO Forschungnund und Entwicklungs GmbH
Program podpory: Interreg AT-CZ
Doba realizace projektu: 36 měsíců
Zahájení projektu : 1.2.2024

Partneři:

  • FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH (Lead partner)
  • Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
  • VŠE - Jindřichův Hradec
  • VŠPJ – Jihlava
  • Institut für Höhere Studien - Vienna

Popis projektu:

Česká republika a Rakousko mají v praktickém využití řešení umělé inteligence co dohánět. Podíl podniků využívajících aplikace AI je v obou zemích hluboko pod 10 % (rok 2020, resp. 2021). Zejména v malých a středních podnicích panuje nejistota a nejasnosti ohledně toho, jak lze AI smysluplně využít k řešení specifických firemních problémů a čerpat tak z AI výhody. Tyto problémy často prohlubuje nedostatek lidských a finančních zdrojů. Přesto je AI jedním z TOP aktuálních témat Evropské unie. Jádrem přístupu EU k budování odolnosti v digitálním věku je Evropská strategie pro umělou inteligenci z roku 2018, která ve svém jádru podporuje AI, jež "přináší prospěch lidem a celé společnosti". V roce 2019 byla rozšířena o zaměření na "důvěryhodnou AI", která má tuto vizi naplnit (Evropská komise, 2018, 2019). Nedávno přijatý Akt Evropské unie o umělé inteligenci činí první legislativní kroky k regulaci umělé inteligence (Evropská komise, 2023). Smysluplné využívání AI nabízí podnikům velké příležitosti a může významně přispět k hospodářskému pokroku a globální konkurenceschopnosti.

Projekt AI Catalyst for SMEs přispívá k uvedení know-how z výzkumu do praxe, včetně toho, jaké možnosti využití AI nabízí, jaká řešení AI lze aplikovat na jaké problémy, a ukazuje zásadní klíčové faktory pro úspěšnou implementaci AI. Kromě toho jsou možné aplikace reflektovány z etického hlediska. Identifikace a analýza dobrých případů spouští ve firmách procesy učení a přemýšlení. Online platforma, která bude k dispozici všem zájemcům i po skončení projektu, slouží jako znalostní platforma, ale také jako platforma příkladů dobré praxe, která zahrnuje výstupy projektu, jako je například AI Readiness Radar, s jehož pomocí mohou firmy provést vlastní kontrolu své připravenosti na AI.

V rámci přeshraničních projektových aktivit jsou společnosti informovány a školeny o přínosech a možnostech využití umělé inteligence. To zahrnuje společný přeshraniční vývoj AI Readiness Radar, školicí modul AI pro manažery, vývoj a reflexi příkladů dobré praxe, AI SDT Labs, online platformu a Dny AI. Budou vypracována doporučení pro politické činitele v Rakousku a České republice s cílem zajistit, aby budoucí strategie v oblasti AI zohledňovaly poznatky a zkušenosti i vyvinuté nástroje a byly projednávány na politické úrovni.

Projekt AI Catalyst for SMEs se řídí inovativním a participativním přístupem. Do vývoje a testování výstupů projektu jsou aktivně zapojeny firmy ze všech programových regionů. Kromě firem, zejména malých a středních podniků, projekt oslovuje krajské samosprávy, tvůrce politik, vědeckou komunitu, společnost a organizace na podporu podnikání.