Naše projekty - MSB - Innocat

V realizaci:

Ukončené:

Inovační katalyzátor pro oblast Mühlviertel – Jižní Čechy

MSB INNOCAT
Zkrácený název projektu:  MSB – Innocat
Doba trvání projektu:  1/2012 – 11/2014
Název programu:  EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013

Partneři projektu:

 • TDZ Technologie- und Dienstleistungszentrum Donau-Böhmerwald Bezirk Rohrbach GmbH,
 • tech cEnter Linz-Winterhafen, Errichtungs- und Betriebsg.m.b.H.
 • Technologiezentrum Freistadt-Mühlviertel Errichtungs- und BetriebsgesmbH
 • Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
 • Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., České Budějovice

Cíle projektu:
Všeobecným cílem projektu je najít širší přístup pro pochopení inovací a inovačních procesů u MSP v obou přeshraničních regionech

Dílčí cíle:

 • Podpora zviditelnění výsledků a výkonů v regionu
 • Využití a vylepšení existujících sítí a platforem pro přeshraniční přenos výsledků
 • Sestavení a realizace konceptu „katalyzátoru“ pro proces „srovnávání nabídky a poptávky pro inovace“
 • Rozvoj opatření „Přeshraniční síť inovačních aktérů“
 • Přenos Know-How ze sítě hornorakouských impulsních center (obzvláště z oblasti Mühlviertel) při vytváření a rozvíjení inovačních infrastruktur v jižních Čechách
 • Vytvoření a prohloubení přeshraniční sítě inovačních aktérů a podniků

V rámci tohoto projektu byly vypracovány nabídky pro podnikatele, které měly společně s poskytovateli výsledků VaV podpořit produkci většího množství inovačních záměrů jak ve vlastním regionu, tak i v rámci širšího regionu Mühlviertel-Jižní Čechy. Prostřednictvím výměny know-how se zároveň zvýšila kompetence zprostředkovatelů (tzn. JAIP a JVTP). Očekávaný dopad realizace projektu spočívá také ve zvýšení počtu projektů mezi vědeckovýzkumnými organizacemi a podnikateli, zvyšování povědomí o existujících nabídkách VaV na obou stranách hranice, podpoře vytváření nových pracovních míst. Projekt se zaměřoval na podniky, především na MSP, a na VaV organizace.

Video z expertního dne AV ČR 19. 9. 2013 v Českých Budějovicích