Naše projekty – VReduMED

V realizaci:

Ukončené:

VReduMED

Číslo projektu: CE0100136

Žadatel projektu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Program podpory: Interreg CENTRAL EUROPE   

Doba realizace projektu: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Partneři

 • Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (Lead partner)
 • Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, Linz, Austria   
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta   
 • Education group GmbH, Linz, Austria
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Národný ústav detských chorôb
 • Strategic Partnership for Sensor Technologies
 • Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
 • Innoskart Business Development Nonprofit Ltd.
 • Széchenyi István University

VReduMED zlepší spolupráci mezi ZDRAVOTNICKÝM VZDĚLÁVÁNÍM a DODAVATELI ZDRAVOTNICKÝCH TECHNOLOGIÍ, zejména malými a středními podniky/startupy, s využitím VIRTUÁLNÍ REALITY JAKO KLÍČOVÉHO POMŮCKU k obohacení vzdělávání studentů zdravotnických oborů a zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků, k podpoře zavádění asistenčních systémů MedTech do zdravotnického sektoru a k nastartování společného vývoje řešení MedTech orientovaných na poptávku, aby se práce v oblasti péče stala atraktivnější a v budoucnu zajistila vysoce kvalitní služby péče. Projekt kapitalizuje projekt VReduNET (ATCZ256), který se zabývá využitím virtuální a rozšířené reality (VR/AR) ve vzdělávání.

Partnerství VReduMED tvoří 10 partnerských organizací z 5 středoevropských zemí: CZ, SK. AT, HU, DE. Projektový region byl vymezen tak, aby odrážel situaci v oblasti péče i společné výzvy v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků v sousedních středoevropských projektových regionech, které představují instituce pro vysokoškolské vzdělávání v oblasti zdravotní péče i klastry se sítěmi MedTech a IT firem, ekonomický institut a specializovanou vzdělávací výzkumnou organizaci.

Hlavními strategickými výstupy budou Plán pro VR v produktech/službách MedTech a Příručka pro integraci VR do vzdělávání v oblasti péče. Konsorcium vytvoří nadnárodní fórum pro vzdělávání v oblasti péče, které bude usměrňovat spolupráci odborníků na péči s MedTech společnostmi a odborníky na VR. Budou zřízeny tři laboratoře VR pro demonstrační sezení a testy použitelnosti. Šest různých pilotních akcí bude testovat různé případy využití VR a spojí cílové skupiny v rámci spolutvůrčích inovačních workshopů a nadnárodních hackathonových interakcí. Společně se studenty a učiteli v oblasti péče se pilotních akcí zúčastní více než 90 organizací.

Všichni partneři budou spolupracovat na identifikaci inovativních projektových konceptů pro vývoj řešení založených na VR pro sektor péče. Po skončení projektu bude 25 organizací průběžně podporováno partnery při vývoji řešení založených na VR pro sektor péče.

Cílem projektu VReduMED je zlepšit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi ve zdravotnictví a dodavateli medicínských technologií, zejména malými a středními podniky/začínajícími firmami, s využitím virtuální reality za účelem:

 • obohacení vzdělávání studentů v oblasti péče a zvyšování kvalifikace odborníků v oblasti péče,
 • podpory zavádění asistenčních systémů MedTech v pečovatelském sektoru,
 • nastartování spolupráce při vývoji MedTech řešení na míru poptávce pečovatelského sektoru.

https://www.interreg-central.eu/projects/vredumed/