Naše projekty - SIP – SME

V realizaci:

Ukončené:

Service Innovation Prozess für Klein-und Mittelunternehmen

SIP SME
Zkrácený název projektu:  SIP-SME
Doba trvání projektu:  1/2017 – 12/2019
Název programu:  Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Bezplatnou možnost testování připravenosti vaší firmy pro inovace prostřednictvím vyvinutého NÁSTROJE SIP můžete vyzkoušet online ZDE.

Partneři projektu:

  • Fachhochschule Oberösterreich Forschungs & Entwicklungs GmbH
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
  • Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
  • Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH

Výchozí situace

Rostoucí globální konkurence nutí firmy neustále rozšiřovat a obměňovat svou nabídku produktů a služeb. V obou regionech existují tzv. inovační impulzy, jejichž potenciál však zůstává využit jen zčásti. Z předchozích projektů vyplynulo, že při vhodně nastavené spolupráci mohou jihočeské a hornorakouské podniky a výzkumné organizace dosahovat prospěšných synergií. Projekt se zaměřuje na malé a střední podniky, jejichž podíl na výzkumu, vývoji a inovacích je ve srovnání s velkými podniky relativně malý.

Cíle projektu

Obecným cílem projektu je posílení podpory managementu inovačních procesů v malých a středních podnicích na obou stranách hranice.

Specifické cíle:

  • Vytvoření nástroje služeb inovačního procesu (SIP)
  • Pilotní ověření a modifikace SIP ve spolupráci s malými a středními podniky
  • Vytvoření veřejně dostupné softwarové on-line platformy pro používání nástroje SIP

Stručný popis výsledků projektu

Navržený a ověřený nástroj SIP je využitelný jako metodická podpora k průběžnému řízení inovačních procesů v malých a středních podnicích. Vyvíjený nástroj SIP podporuje regionální a meziregionální propojení malých a středních podniků a výzkumných organizací tak, aby byly využívány inovační impulzy. Do projektu jsou zapojeny malé a střední podniky z obou regionů za účelem pilotního ověření nástroje SIP a jeho případné modifikace.