Naše projekty - S3 Couple Net

V realizaci:

Ukončené:

S3 Couple Net

Číslo projektu:  ATCZ262
Žadatel projektu:  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Program podpory: Interreg V-A Rakousko-Česká republika   
Doba realizace projektu:     1. 9. 2021 – 31. 12. 2022
Partneři projektu:                Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (Lead partner)   
  Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, Linz, Austria

 

Jedním z hlavních cílů a zároveň i klíčových atributů tohoto projektu je aktivizace přeshraniční sítě aktérů inovačního systému. Aktivizací je myšleno řízene síťové propojení již více či méně zformovaných skupin aktérů v jednotlivých regionech, definování jejich rolí, formalizace sítě a metodická podpora při iniciaci přeshraniční spolupráce.

Přeshraniční charakter je pro tento projekt, který se přímo zaměřuje na komparaci RIS3 strategií v obou regionech, nezbytný. I přesto, že prokazatelně existují rozdíly ve fungování a pozici hornorakouského a jihočeského inovačního systému, je pravděpodobné, že existují překryvy a synergie, vykazující potenciál pro komplementární přeshraniční spolupráci ať již ve vztahu k potřebám MSP, VaV kapacit či infrastruktury pro podporu inovačních aktivit (podpůrná schémata, fyzická infrastruktura, servisní organizace.

Na české straně hranice navíc během období realizace tohoto projektu bude probíhat aktualizace inovačního profilu Jihočeského kraje v rámci krajského projektu "Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji", jehož výstupem bude příprava na aktualizaci krajských domén specializace RIS3. Této synergické aktivity tak bude možné využít i v rámci tohoto projektu, konkrétně např. pro ověření potenciálu navržených oblastí spolupráce či později projektových záměrů. A naopak výstupy komparativní analýzy budou uplatněny / zohledněny i v aktualizaci inovačního profilu Jihočeského kraje. 

 

Dílčí cíle projektu:

  • komparativní analýza S3 strategií
  • aktivizace přeshraniční sítě S3 Couple Net
  • analýza stávajících regionálních podpůrných instrumentů