Naše projekty - Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji

V realizaci:

Ukončené:

Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji

Číslo projektu:  Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013082
Žadatel projektu:  Jihočeský kraj
Partner projektu:  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Doba realizace projektu:  1. 9. 2019 – 31. 12. 2022

Projekt navazuje na Smart akcelerátor v Jihočeském kraji, kde byl v regionu ukotven základní inovační ekosystém propojující klíčové regionální aktéry a nositele strategických intervencí dle Akčního plánu RIS3. 

Cílem pokračujícího projektu je posilování stávajících vazeb a využití výstupů v jednotlivých projektech k dalšímu rozvoji v identifikovaných strategických intervencích

  • Digitální region
  • Chytrá řešení pro region 
  • Podpora vyšší inovační výkonnosti regionu

Klíčové oblasti definované v Krajské RIS3 tj.:  Kvalitní lidské zdroje, Spolupráce a technologický transfer a Rozvoj podnikání se prolínají do všech uvedených intervencí. 

logo EU