Naše projekty - Elektromobil

V realizaci:

Ukončené:

JVTP - elektromobil

Žadatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Spolufinancování OP PIK: 197 734 Kč

Na základě veřejné zakázky malého rozsahu, která byla vyhlášena dne 8. 3. 2018, byl pořízen elektromobil značky VW. Financování bylo zajištěno z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a z prostředků Jihočeského kraje.