Seminář "Vypěstujme" si svého studenta se uskutečnil v JVTP

čtvrtek, 6. října 2016

publikum
ZF
Smart region
Smart akcelerator
publikum
JVTP
Agrosoft

Dne 6. 10. 2016 se v prostorách JVTP uskutečnil seminář "Vypěstujme" si svého studenta, který pořádal Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské unviverzity.

Seminář se zaměřil na hledání možností pro rozvoj spolupráce mezi studenty Zemědělské fakulty a zemědělskými podniky v Jihočeském kraji.

Program

Prezentace:

Výsledky šetření KP
Smart Region_zemědělství
Smart Akcelerátor-Spolupráce firma-skola-student
Podpora odborného vzdělávání
IT v zemědělství