Stážový program v oblasti AI - Umělá inteligence zahájen

pondělí, 14. června 2021

AI_robot
Image
Image 1

V pátek 11.6.2021 proběhlo v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku zahájení Stážového programu v oblasti umělé inteligence AI, ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity.

Za účasti zaměstnanců Jihočeského vědecko technického parku a doktorandů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, si mohli účastníci v rámci úvodního workshopu s názvem projektový den "AI Discovery" pomocí investiční hry vyzkoušet základní principy umělé inteligence. Všichni zúčastnění se naučili využívat jednoduchou neuronovou síť na rozpoznávání obrazu, v dalším cvičení se naučili udělat svého chatbota.

Na jednoduchých ukázkách se mohli naučit využívání analýzy textu - zjištění emočního stavu, úrovně vulgarity, psaní textů pomocí AI. V jednotlivých týmech účastníci tvořili vlastní projekty za pomoci již dostupných nástrojů pro tvorbu umělé inteligence a na konci workshopu svůj projekt odprezentovali. Touto formou všichni zúčastnění postupně vnikají do tajů a problematiky umělé inteligence, a postupně, krok za krokem získají všechny potřebné vědomosti, které využijí ve své další profesní činnosti.

Více info k aktivitám na Jihočeský Digi Hub