V Jihočeském vědeckotechnickém parku proběhlo setkání k tématu Virtuální a rozšířená realita

čtvrtek, 9. ledna 2020

DSC_0284

8.1.2020 proběhlo v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku setkání k tématu Virtuální a rozšířená realita.

Jednalo se o neformální setkání partnerů a subjektů, které se v Jihočeském kraji zabývají nebo plánují zabývat virtuální nebo rozšířenou realitou, ať v roli jejích tvůrců, zprostředkovatelů nebo uživatelů. Setkání bylo zorganizováno v rámci projektu Jihočeský Digi Hub.

Účelem setkání bylo zamyšlení se nad možnostmi využití virtuální reality napříč různými obory a odvětvími, hledání příležitostí ke vzájemné spolupráci, vytváření regionálních synergií, případně diskuze nad možností tvorby ucelené nabídky regionu směrem k malým a středním podnikům v Jihočeském kraji, ale i dalším organizacím, ať už v rámci regionu nebo mimo něj.

Zájem o téma virtuální a rozšířené reality potvrdil vysoký počet účastníků semináře, ať už se jednalo o zástupce veřejných organizací (Jihočeský vědeckotechnický park, Jihočeská hospodářská komora, CzechInvest), zástupce regionálních vysokých a středních škol, nebo majitele či zaměsnance soukromých firem zabývajících se vývojem nebo využitím prvků virtuální reality.

foto setkání

Živá a konstruktivní diskuze všech zúčastněných a navazující individuální jednání, která se uskutečnila bezprostředně po setkání nebo jsou plánována v blízké budoucnosti, jen potvrzují myšlenku, že téma je v regionu výrazné, má vysoce odborné zázemí a představuje potenciál pro přípravu ucelené regionální nabídky poskytující odborné know-how a příklady dobré praxe napříč různými obory / odvětvími také pro další regiony.

Pro více informací můžete nahlédnout do prezentací ze semináře:

Prezentace Jihočeský vědeckotechnický park - Jihočeský Digi Hub
Prezentace Virtual Lab 
Prezentace NEOS VR 
nebo kontaktovat Tomáše Jakubce, T: +420 725 614 309, E: jakubec@jvtp.cz (k dispozici máme také plné verze prezentací - včetně použitých videoprezentací).

logo Jihočeský Digi Hub