Asistenční vouchery Jihočeského kraje - Energetika

size4-17131715735582-20-asistencni-vouchery-jihoceskeho-kraje-energetika

Dotační program na podporu projektů komunitní energetiky.

Dotační program Asistenční vouchery Jihočeského kraje – Energetika byl oficiálně vyhlášen a jeho cílem je poskytnutí finanční podpory subjektům v Jihočeském kraji, které připravují nebo plánují strategický projekt v oblasti energetiky. Zároveň se zaměří na systematickou podporu budování absorpční kapacity v kraji a koordinaci přípravy projektových záměrů.

Více informací týkajících se vyhlášení programu lze najít na:

Vyhlášené dotace_Jihočeský kraj

Nejčastěji kladené dotazy (ke stažení)

Videozáznam ze semináře pro žadatele ze dne 15.5.2024.

Prezentace ze semináře pro žadatele (ke stažení)


Podporu získáte prostřednictvím uděleného asistenčního voucheru, který pokryje náklady na přípravu projektového záměru a vouchery lze použít na:

  • dokončení projektového záměru do podoby žádosti o podporu a jeho podání do mezinárodního/národního/regionálního dotačního programu. Podaná žádost o podporu musí splňovat alespoň podmínky formální správnosti a přijatelnosti konkrétního dotačního programu.
  • vypracování studie proveditelnosti projektu s potvrzením financování z jiných zdrojů.

Celková alokace dotačního programu činí 10 000 000 Kč.

  • minimální výše příspěvku je 100 000 Kč, maximální výše příspěvku je 1 000 000 Kč
  • minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 15 %
  • maximální podíl poskytovatele dotace je 85 %
  • forma financování je ex-post

Asistenční vouchery mohou využít subjekty se sídlem v Jihočeském kraji, včetně obcí, dobrovolných svazků obcí, školských právních osob, veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, spolků, ústavů a obchodních společností vlastněných veřejnými institucemi.

Pro podrobnější informace o programu a dalším postupu kontaktujte našeho konzultanta:

Michal Polanecký
energetický konzultant a RIS3 developer
T: 602 736 594, E: polanecky@jvtp.cz