Vyhlašujeme výzvu na podporu komercializace výstupů vědy a výzkumu

středa, 27. září 2023

Vyhlašujeme výzvu na podporu komercializace výstupů vědy a výzkumu

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Jihočeský kraj vyhlašují Výzvu k registraci vynálezů a nových technologií do pilotního projektu s názvem "Ověření modelu pro zvýšení efektivity komercializace výstupů VaV".

Výzva je vyhlášena v rámci projektu Smart akcelerátor+ I v Jihočeském kraji, registrační číslo: CZ.02.01.02/00/22_009/0002822.

Cílem výzvy je:
zvýšení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a průmyslem (a dalšími aplikačními partnery) prostřednictvím sladění a přizpůsobení výsledků VaV obchodním potřebám daného aplikačního odvětví;
intenzivnější expertní podpora pro komercionalizaci výsledků VaV;
podnícení diskuse o možnostech financování transferu znalostí a technologií, aby bylo pro všechny zúčastněné stany motivující ke spolupráci;
zlepšování podmínek pro začínající společnosti především nastavením podporujících podmínek pro vznik tzv. spin-off firem.

Žádost o podporu mohou podávat:

- Veřejné výzkumné organizace se sídlem nebo provozovnou/organizační jednotkou v Jihočeském kraji,

- Veřejné a státní vysoké školy se sídlem či pobočkou v Jihočeském kraji.

- Výzkumné organizace zapsané v Seznamu výzkumných organizací MŠMT se sídlem nebo provozovnou v Jihočeském kraji.

   

Žádosti do prvního kola hodnocení shromažďujeme do 31.12.2023!

   

   

KE STAŽENÍ