Naše projekty - ENTER-transfer

V realizaci:

Ukončené:

ENTER-transfer

logo ENTER-transfer

Žadatel projektu:  Ekonomická univerzita v Bratislavě
Partner projektu:  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Vedoucí partner:  Ekonomická univerzita v Bratislavě
Doba realizace projektu:  1.6.2017 – 31.5.2020
Rozpočet projektu:  2 033 162 €
Spolufinancování ERDF:  1 704 331 €

Podnikové nástupnictví se stává jednou z nejvýznamnějších otázek pro podniky a tvůrce politiky ve střední Evropě, neboť má dopad v otázkách ekonomických i sociálních. Každý rok ukončí svou činnost mnoho dobře fungujících rodinných podniků z důvodu neschopnosti najít svého nástupce, který by převzal vedení podniku. Navzdory existujícím schématům podnikového převzetí v Rakousku nebo Itálii, v ostatních zemích střední Evropy, jako například v České republice, Slovenské republice, Polsku nebo Maďarsku, jsou s oblastí transferu podnikového vlastnictví velmi malé nebo žádné zkušenosti a jen slabé povědomí. Tato záležitost je v těchto zemích obzvláště akutní a vyžaduje nadnárodní přístup z důvodu vysokého rizika „odchodu“ rodinných podniků založených na začátku 90. let po rozpadu komunismu.

ENTER-transfer (Enterprise transfer, tedy transfer podniku) má za cíl rozvinout ekonomické a sociální inovace a snížit negativní efekty demografické změny ve střední Evropě tím, že bude vytvořeno prostředí, které umožní podnikové nástupnictví na národní a mezinárodní úrovni a přitáhne pozornost veřejnosti a soukromých subjektů k tomuto tématu. Výsledkem bude existence lepších kapacit podporujících nástupnictví a lepší povědomí u veřejnoprávních subjektů (kterých bude dosaženo pomocí školení a regionálních strategií) a cílenými školeními budou posíleny také dovednosti a kompetence mladých podnikatelů, vlastníků rodinných podniků a jejich potomků. Inovativní nástroje a služby zjednoduší proces podnikového nástupnictví a pomohou udržet rodinné podniky. Projekt vyvine odpovídající portál s podniky zabývající se otázkou nástupnictví a s mladými podniky s ambicí vedení podniku převzít; strategie pro veřejné činitele přispívající k vytvoření příznivých podmínek pro firemní nástupnictví a sadu nástrojů podnikového nástupnictví s praktickými průvodci pro podniky hledající své následovníky a pro nástupce s ambicí podnik převzít.

Inovativní charakter projektu je dvojí: jednak usiluje o zavedení a prosazování komplexního přístupu k podnikovému nástupnictví v „nových“ členských státech EU, kde je téma stále novou otázkou a dále zavádí/umožňuje podnikové nástupnictví na nadnárodní úrovni.

Cíl projektu

Zlepšit dovednosti a podnikatelské kompetence za účelem učinění pokroku u ekonomických a sociálních inovací v regionech střední Evropy.

Rozvoj ekonomických a sociálních inovací vytvořením prostředí podporujícího podnikové nástupnictví.

Aktivity projektu

  • M - Řízení projektu
  • T1 - Regionální mapování a vývoj modelu pro rozvoj a zavedení podnikového nástupnictví
  • T2 - Pilotní testování modelu podnikového nástupnictví v partnerských regionech
  • T3 - Vývoj nástroje pro předání podniku a zlepšení kapacit veřejného a soukromého sektoru
  • T4 - Příprava regionálních strategií a sady nástrojů pro podnikové nástupnictví
  • C - Komunikace

Více informací na: