Naše projekty - Rozvoj JVTP, etapa IIA

V realizaci:

Ukončené:

Etapy budování

Vznik Jihočeského vědeckotechnického parku byl nastartován projektem: „I. etapa koncipování VTP České Budějovice", jehož nositelem je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Provoz první etapy vědeckotechnického parku a jeho udržitelnost, naplněnost klienty a další záležitosti má v kompetenci Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Rozvoj JVTP, etapa IIA

V roce 2011 začala naše společnost (Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.) připravovat návazný projekt s názvem „Rozvoj JVTP Etapa IIA“, který získal spolufinancování z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Podnikání a inovace, program Prosperita. Předmětem realizace projektu bylo dobudování kapacit Jihočeského vědeckotechnického parku. V rámci projektu bylo vybudováno cca 3000 m2 užitné plochy s potřebným zázemím.

Jedná se o relativně samostatné funkční celky:

  • Vstupní prostory s vazbou na okolí vstupní hala s recepcí, přednáškový sál včetně zázemí (příprava občerstvení)
  • Administrativní prostory
  • Pronajímatelné kancelářské prostory v různých velikostech s přístupem do laboratoří
  • Poloprovozní prostory
  • Prostory s technologickým zázemím napojeným na skladové, klidové a administrativní prostory
  • Laboratorní prostory - sdílené, samostatné, jako funkční celky s vazbou nebo bez vazby na kancelářské prostory, různé stupně „sterility“, hygienické smyčky, specializovaná kanalizace, vzduchotechnika. Laboratorní prostory budou plnit výzkumnou a vývojovou funkci s možností otestování získaných poznatků v poloprovozním prostoru.

Rozvoj JVTP etapa IIA

čtvrtek, 25. září 2014

Rozvoj JVTP etapa IIA
Rozvoj JVTP etapa IIA
Rozvoj JVTP etapa IIA
Rozvoj JVTP etapa IIA