Naše projekty – JihoSTART

V realizaci:

Ukončené:

JihoSTART

Číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_079/0008209

Žadatel projektu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program podpory: Národní plán obnovy   

Doba realizace projektu: 1.2.2024 – 31.12.2024

Program "JihoSTART" (dále jen program) poskytuje ucelený soubor poradenských a mentorských služeb začínajícím podnikatelům a start-upům s inovativními podnikatelskými záměry z Jihočeského kraje, případně z jiných krajů, pokud bude definovatelný dopad předmětu podnikání také do Jihočeského kraje.

Rozsah poradenství je rozdělen do 3 aktivit:

 • Aktivita A "Úvodní konzultace podnikatelského nápadu"
 • Aktivita B "Zhodnocení podnikatelského nápadu"
 • Aktivita C "Rozvoj startu-upu"

Výhody programu:

 • jednoduchost podání žádosti
 • jednoduchost a rychlost administrace
 • podpora ze strany projektových manažerů JVTP
 • kvalitní nabídka poradců a mentorů
 • zlepšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v regionu

Míra podpory:

 • 100 % způsobilých výdajů na poskytnuté poradenské a mentorské služby (pozn.: DPH není způsobilý výdaj)

Maximální výše podpory:

 • Aktivita A - 2 000 Kč (4 hodiny, sazba 500 Kč / hod)
 • Aktivita B - 90 000 Kč (60 hodin, sazba 1 500 Kč / hod)
 • Aktivita C - 240 000 Kč (160 hodin, sazba 1 500 Kč / hod)
  (pozn.: je možné žádat současně o všechnny aktivity)

Způsob podání žádosti o dotaci  je podrobně popsán ve Výzvě.

   

   

www.inovoucher.cz/jihostart